PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1B/2020/TECHNIKS LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”. Szczegóły postępowania znajdują się w załączniku „ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1B/2020/TECHNIKS”. Termin składania ofert mija dnia 12 października 2020 r., o godzinie 23:59. Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna 

Unieważnienie postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”

Beneficjent unieważnia zapytanie ofertowe nr 1A/2020/TECHNIKS umieszczone w dniu 02.09.2020 r. na stronie www: https://lotams.com/pl/, zgodnie z zapisem pkt.7, ust.1: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Zleceniobiorcą żadne roszczenia wobec Zamawiającego (Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń)”.

Rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”. Szczegóły postępowania znajdują się w załączniku „ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1A/2020/TECHNIKS”. Termin składania ofert mija dnia 11 września 2020 r., o godzinie 23:59 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Informacja o zakończonym postępowaniu zakupowym

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że zakończone zostało zaktualizowane postępowanie zakupowe nr 1/2020/TECHNIKS dotyczące zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”. W ramach postępowania zakupowego nie wpłynęła żadna oferta.

Rozpoczęcie zaktualizowanego postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie zaktualizowanego postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”. Szczegóły postępowania znajdują się w załączniku „ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/TECHNIKS”. Termin składania ofert mija dnia 15 lipca 2020 r., o godzinie 23:59. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Informacja o zakończonym postępowaniu zakupowym nr 1/2020/TECHNIKS dotyczące zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że zakończone zostało postępowanie zakupowe nr 1/2020/TECHNIKS dotyczące zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”.  W ramach postępowania zakupowego nie wpłynęła żadna oferta.

Rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]"

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”. Szczegóły postępowania znajdują się w załączniku „ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/TECHNIKS”. Termin składania ofert mija dnia 26 czerwca 2020 r., o godzinie 23:59. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]

Nazwa programu: Ścieżka dla Mazowsza Głównym celem projektu jest opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych, której planowanym efektem będzie eliminacja obecnie stosowanych chemicznych i mechanicznych technologii usuwania powłok ze struktur lotniczych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Warszawską - Wydziałem Inżynierii Materiałowej oraz z Politechniką Świętokrzyską - Wydziałem Mechatroniki i Budowy Maszyn. Wartość projektu: 16 094 875, 00 zł Wartość dofinansowania: 11 640 540, 63 zł Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu "Ścieżka dla Mazowsza".     

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI MASZ
JAKIEKOLWIEK PYTANIA

AOG +48 536 360 360

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa
+48 22 606 8002
office@lotams.com