PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Zakończenie postępowania zakupowego nr MAT/2021/TECHNIKS dotyczące zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”

Zakończenie postępowania zakupowego nr MAT/2021/TECHNIKS dotyczące zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”  

ZAPYTANIE OFERTOWE MAT/2021/TECHNIKS LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”. Szczegóły postępowania znajdują się w załączniku „ZAPYTANIE OFERTOWE nr MAT-2021-TECHNIKS ” oraz wymienionych tam załącznikach 1 i 2. Termin składania ofert mija dnia 19 lutego 2021 r., o godzinie 23:59.

Zakończenie postępowania zakupowego nr 1B/2020/TECHNIKS dotyczące zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że zakończone zostało postępowanie zakupowe nr 1B/2020/TECHNIKS dotyczące zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”.   Oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: Pakiet nr 1: nie wpłynęła żadna oferta Pakiet nr 2: nie wpłynęła żadna oferta Pakiet nr 3: wpłynęła 1 ważna oferta: · Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, NIP: 5342476033 Pakiet nr 4: wpłynęła 1 ważna oferta: · Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, NIP: 5342476033...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1B/2020/TECHNIKS LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”. Szczegóły postępowania znajdują się w załączniku „ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1B/2020/TECHNIKS”. Termin składania ofert mija dnia 12 października 2020 r., o godzinie 23:59. Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna 

Unieważnienie postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”

Beneficjent unieważnia zapytanie ofertowe nr 1A/2020/TECHNIKS umieszczone w dniu 02.09.2020 r. na stronie www: https://lotams.com/pl/, zgodnie z zapisem pkt.7, ust.1: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Zleceniobiorcą żadne roszczenia wobec Zamawiającego (Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń)”.

Rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”. Szczegóły postępowania znajdują się w załączniku „ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1A/2020/TECHNIKS”. Termin składania ofert mija dnia 11 września 2020 r., o godzinie 23:59 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Informacja o zakończonym postępowaniu zakupowym

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że zakończone zostało zaktualizowane postępowanie zakupowe nr 1/2020/TECHNIKS dotyczące zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”. W ramach postępowania zakupowego nie wpłynęła żadna oferta.

Rozpoczęcie zaktualizowanego postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie zaktualizowanego postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”. Szczegóły postępowania znajdują się w załączniku „ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/TECHNIKS”. Termin składania ofert mija dnia 15 lipca 2020 r., o godzinie 23:59. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI MASZ
JAKIEKOLWIEK PYTANIA

AOG +48 536 360 360

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa
+48 22 606 8002
office@lotams.com