PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]

Nazwa programu: Ścieżka dla Mazowsza Głównym celem projektu jest opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych, której planowanym efektem będzie eliminacja obecnie stosowanych chemicznych i mechanicznych technologii usuwania powłok ze struktur lotniczych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Warszawską - Wydziałem Inżynierii Materiałowej oraz z Politechniką Świętokrzyską - Wydziałem Mechatroniki i Budowy Maszyn. Wartość projektu: 16 094 875, 00 zł Wartość dofinansowania: 11 640 540, 63 zł Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu "Ścieżka dla Mazowsza".     

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI MASZ
JAKIEKOLWIEK PYTANIA

AOG +48 536 360 360

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa
+48 22 606 8002
office@lotams.com