ZAPYTANIE OFERTOWE MAT/2021/TECHNIKS LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”. Szczegóły postępowania znajdują się w załączniku „ZAPYTANIE OFERTOWE nr MAT-2021-TECHNIKS ” oraz wymienionych tam załącznikach 1 i 2. Termin składania ofert mija dnia 19 lutego 2021 r., o godzinie 23:59.