POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE

Rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego wyboru projektanta dokumentacji projektowej budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o ogłasza rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego wyboru projektanta dokumentacji projektowej budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie. Szczegóły postępowania znajdują się w „Ogłoszeniu o Zamówieniu”. Ogłoszenie o Zamówieniu Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Załącznik 3 - Wzór wykazu usług Załącznik 4 - Wzór wykazu osób 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że zakończone zostało Postępowanie Zakupowe nr RZE 001/2019, dotyczące wyboru Inżyniera Kontraktu dla projektu budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie. W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego Spółka podpisała umowę z firmą SAFEGE S.A.S. Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w Postępowaniu Zakupowym nr RZE 001/2019. Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach organizowanych przez LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które będą ogłaszane na stronie Spółki.

Rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego wyboru Inżyniera Kontraktu

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o ogłasza rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego wyboru Inżyniera Kontraktu dla projektu budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie. Szczegóły postępowania znajdują się w „Ogłoszeniu o Zamówieniu” Ogłoszenie o Zamówieniu_IK Zał. 1 Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu Zał. 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu Zał. 3 Wzór wykazu usług Zał. 4 Wzór wykazu osób Termin składania wniosków w postępowaniu zakupowym dotyczącym wyboru Inżyniera Kontraktu dla projektu budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie został przedłużony do dnia 20 listopada 2019 r., do godziny 12:00....

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI MASZ
JAKIEKOLWIEK PYTANIA

AOG +48 536 360 360

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa
+48 22 606 8002
office@lotams.com