POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE

Rozpoczęcie postępowania ofertowego na zakup Ramienia robota - automatycznego

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu postępowania zakupowego dotyczącego zakupu Ramienia robota - automatycznego. Szczegóły postępowania znajdują się w „Zapytaniu ofertowym NR 1/IV/2022/TECHNIKS”

Komunikat w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na zakup Zestawu części i komponentów lotniczych do celów testowych

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. informuje o przedłużeniu postępowania ofertowego do dnia 13 czerwca 2022 do godz. 23:59.

Rozpoczęcie postępowania ofertowego na zakup Zestawu części i komponentów lotniczych do celów testowych

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu postępowania zakupowego dotyczącego zakupu Zestawu części i komponentów lotniczych do celów testowych. Szczegóły postępowania znajdują się w „Zapytaniu ofertowym” oraz „Załączniku nr 1”. 

Komunikat w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na zakup Laserowego Systemu Skanowania Geometrii

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. zawiadamia o zakończeniu postępowania zakupowego dotyczącego zakupu Laserowego Systemu Skanowania Geometrii. Szczegóły wiadomości znajdują się w załączonym do komunikatu Zawiadomieniu.

Komunikat w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na zakup Laserowego Systemu Skanowania Geometrii

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. wzywa Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym dotyczącym zakupu Laserowego Systemu Skanowania Geometrii do uzupełnienia ofert. Szczegóły wiadomości znajdują się w załączonym do komunikatu Wezwaniu.

Aktualizacja informacji związanych z postępowaniem ofertowym na zakup Laserowego Systemu Skanowania Geometrii

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu zmian do treści postępowania zakupowego dotyczącego zakupu Laserowego Systemu Skanowania Geometrii. Szczegóły wprowadzanych zmian znajdują się w załączonych do komunikatu Zawiadomieniach. Zawiadomienie nr 1 Zawiadomienie nr 2 

Rozpoczęcie postępowania ofertowego na zakup Laserowego Systemu Skanowania Geometrii

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego zakupu Laserowego Systemu Skanowania Geometrii. Szczegóły postępowania znajdują się w „Zapytaniu ofertowym”. Załącznik nr 1 

Postępowanie ofertowe na przygotowanie programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych

Przedmiot postępowania: Dotyczy przygotowania programu szkoleń oraz materiałów szkoleniowych do szkolenia Engine Run-Up (wstępne & okresowe część teoretyczna oraz praktyczna) na Boeing B737-7/-8/-9 (CFM LEAP-1B). Kurs jest zgodny z EASA AMC 145.A.35 (a), przeznaczony dla personelu certyfikującego i personelu pomocniczego. Zawiera szczegółowy opis uruchamiania i obsługi silników, sprawdzania charakterystyki pracy silnika, normalnej i awaryjnej pracy silnika, a także powiązanych środków ostrożności i procedur.   Założenia dotyczące przedmiotu postępowania: Część teoretyczna: Czas trwania szkolenia: 2 dni szkolenie wstępne, 1 dzień szkolenie okresowe Forma: prezentacja Powerpoint. Dodatkowym atutem będzie osadzenie filmów instruktarzowych oraz przygotowanie dodatkowo prezentacji w formie pakietu scorm. Część praktyczna: Czas trwania szkolenia: 1 dzień...

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI MASZ
JAKIEKOLWIEK PYTANIA

AOG +48 536 360 360

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa
+48 22 606 8002
office@lotams.com