POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE

Komunikat w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na zakup Laserowego Systemu Skanowania Geometrii

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. zawiadamia o zakończeniu postępowania zakupowego dotyczącego zakupu Laserowego Systemu Skanowania Geometrii. Szczegóły wiadomości znajdują się w załączonym do komunikatu Zawiadomieniu.

Komunikat w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na zakup Laserowego Systemu Skanowania Geometrii

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. wzywa Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym dotyczącym zakupu Laserowego Systemu Skanowania Geometrii do uzupełnienia ofert. Szczegóły wiadomości znajdują się w załączonym do komunikatu Wezwaniu.

Aktualizacja informacji związanych z postępowaniem ofertowym na zakup Laserowego Systemu Skanowania Geometrii

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu zmian do treści postępowania zakupowego dotyczącego zakupu Laserowego Systemu Skanowania Geometrii. Szczegóły wprowadzanych zmian znajdują się w załączonych do komunikatu Zawiadomieniach. Zawiadomienie nr 1 Zawiadomienie nr 2 

Rozpoczęcie postępowania ofertowego na zakup Laserowego Systemu Skanowania Geometrii

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego zakupu Laserowego Systemu Skanowania Geometrii. Szczegóły postępowania znajdują się w „Zapytaniu ofertowym”. Załącznik nr 1 

Postępowanie ofertowe na przygotowanie programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych

Przedmiot postępowania: Dotyczy przygotowania programu szkoleń oraz materiałów szkoleniowych do szkolenia Engine Run-Up (wstępne & okresowe część teoretyczna oraz praktyczna) na Boeing B737-7/-8/-9 (CFM LEAP-1B). Kurs jest zgodny z EASA AMC 145.A.35 (a), przeznaczony dla personelu certyfikującego i personelu pomocniczego. Zawiera szczegółowy opis uruchamiania i obsługi silników, sprawdzania charakterystyki pracy silnika, normalnej i awaryjnej pracy silnika, a także powiązanych środków ostrożności i procedur.   Założenia dotyczące przedmiotu postępowania: Część teoretyczna: Czas trwania szkolenia: 2 dni szkolenie wstępne, 1 dzień szkolenie okresowe Forma: prezentacja Powerpoint. Dodatkowym atutem będzie osadzenie filmów instruktarzowych oraz przygotowanie dodatkowo prezentacji w formie pakietu scorm. Część praktyczna: Czas trwania szkolenia: 1 dzień...

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że zakończone zostało Postępowanie Zakupowe nr RZE 001/2020, dotyczące wyboru projektanta dokumentacji projektowej budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie. W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego Spółka podpisała umowę z firmą Chapman Taylor International Services sp. z o.o. Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w Postępowaniu Zakupowym nr RZE 001/2020. Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach organizowanych przez LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które będą ogłaszane na stronie Spółki.

Rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego wyboru projektanta dokumentacji projektowej budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o ogłasza rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego wyboru projektanta dokumentacji projektowej budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie. Szczegóły postępowania znajdują się w „Ogłoszeniu o Zamówieniu”. Ogłoszenie o Zamówieniu Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Załącznik 3 - Wzór wykazu usług Załącznik 4 - Wzór wykazu osób 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że zakończone zostało Postępowanie Zakupowe nr RZE 001/2019, dotyczące wyboru Inżyniera Kontraktu dla projektu budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie. W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego Spółka podpisała umowę z firmą SAFEGE S.A.S. Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w Postępowaniu Zakupowym nr RZE 001/2019. Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach organizowanych przez LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które będą ogłaszane na stronie Spółki.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI MASZ
JAKIEKOLWIEK PYTANIA

AOG +48 536 360 360

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa
+48 22 606 8002
office@lotams.com