POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE

Rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego wyboru Inżyniera Kontraktu

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o ogłasza rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego wyboru Inżyniera Kontraktu dla projektu budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie. Szczegóły postępowania znajdują się w „Ogłoszeniu o Zamówieniu” Ogłoszenie o Zamówieniu_IK Zał. 1 Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu Zał. 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu Zał. 3 Wzór wykazu usług Zał. 4 Wzór wykazu osób Termin składania wniosków w postępowaniu zakupowym dotyczącym wyboru Inżyniera Kontraktu dla projektu budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie został przedłużony do dnia 20 listopada 2019 r., do godziny 12:00....

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI MASZ
JAKIEKOLWIEK PYTANIA

AOG +48 536 360 360

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa
+48 22 606 8002
office@lotams.com