ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

  • LOTAMS posiada wdrożony system zarządzania jakością udokumentowany certyfikatem EASA Part-145 wydanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC).
  • Jednym z podstawowych celów LOTAMS jest ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb naszych klientów oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa lotniczego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI MASZ
JAKIEKOLWIEK PYTANIA

AOG +48 536 360 360

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa
+48 22 606 8002
office@lotams.com