PROJEKTY FINANSOWANE Z UE

"Kształcenie wysokich lotów" RPPK.09.04.00-18-0005/19

Głównym celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia zawodowego do zmieniających się oczekiwań na rynku pracy. Jednocześnie celem działań przewidzianych w projekcie jest wzmocnienie przewagi kompetencyjnej oraz kluczowych kwalifikacji zawodowych obecnych oraz przyszłych pracowników sektora lotniczego oraz branży usług lotniczych z terenów woj. podkarpackiego poprzez organizację staży dla uczniów i nauczycieli w firmie LOT AMS Sp. z o.o. Cele szczegółowe: 1. Nawiązanie efektywnej i długotrwałej współpracy pomiędzy LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. – a Partnerami projektu (Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie, Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie) w zakresie modyfikacji procesu kształcenia i szkolenia zawodowego...

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI MASZ
JAKIEKOLWIEK PYTANIA

AOG +48 536 360 360

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa
+48 22 606 8002
office@lotams.com