Zakończenie postępowania zakupowego nr 1B/2020/TECHNIKS dotyczące zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że zakończone zostało postępowanie zakupowe nr 1B/2020/TECHNIKS dotyczące zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”.

 

Oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Pakiet nr 1: nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet nr 2: nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet nr 3: wpłynęła 1 ważna oferta:

· Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, NIP: 5342476033

Pakiet nr 4: wpłynęła 1 ważna oferta:

· Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, NIP: 5342476033

Pakiet nr 5: nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet nr 6: nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet nr 7: nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet nr 8: wpłynęła 1 ważna oferta:

· Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, NIP: 5342476033

Pakiet nr 9: wpłynęła 1 ważna oferta:

· CT Service S. A, ul. Jedności 9, 05-506 Lesznowola, NIP: 1231299258

Pakiet nr 10: nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet nr 11: nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet nr 12: wpłynęła 1 ważna oferta:

· CT Service S. A, ul. Jedności 9, 05-506 Lesznowola, NIP: 1231299258

Pakiet nr 13: nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet nr 14: nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet nr 15: wpłynęła 1 ważna oferta:

· CT Service S. A, ul. Jedności 9, 05-506 Lesznowola, NIP: 1231299258

Pakiet nr 16: nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet nr 17: nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet nr 18: nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet nr 19: nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet nr 20: wpłynęła 1 ważna oferta:

· Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, NIP: 5342476033

Pakiet nr 21: wpłynęła 1 ważna oferta:

· CT Service S. A, ul. Jedności 9, 05-506 Lesznowola, NIP: 1231299258

Pakiet nr 22: wpłynęła 1 ważna oferta:

· TW Metals Polska Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 3, 35-502 Rzeszów, NIP: 8133343921

Pakiet nr 23: nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet nr 24: wpłynęła 1 ważna oferta:

· PPHU Metalmal Henryk Siatecki, ul. Działyńskich 12A, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP: 7861252592

Pakiet nr 25: nie wpłynęła żadna oferta

 

W wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy złożonych ofert, w celu realizacji zamówienia na zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”, wyłoniono następujące firmy:

Pakiet nr 3:

· Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, NIP: 5342476033

Pakiet nr 4:

· Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, NIP: 5342476033

Pakiet nr 8:

· Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, NIP: 5342476033

Pakiet nr 9:

· CT Service S. A, ul. Jedności 9, 05-506 Lesznowola, NIP: 1231299258

Pakiet nr 12:

· CT Service S. A, ul. Jedności 9, 05-506 Lesznowola, NIP: 1231299258

Pakiet nr 15:

· CT Service S. A, ul. Jedności 9, 05-506 Lesznowola, NIP: 1231299258

Pakiet nr 20:

· Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, NIP: 5342476033

Pakiet nr 21:

· CT Service S. A, ul. Jedności 9, 05-506 Lesznowola, NIP: 1231299258

Pakiet nr 22:

· TW Metals Polska Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 3, 35-502 Rzeszów, NIP: 8133343921

Pakiet nr 24:

· PPHU Metalmal Henryk Siatecki, ul. Działyńskich 12A, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP: 7861252592

 

Z przykrością informujemy, że postępowanie zakupowe nr 1B/2020/TECHNIKS z 2020 roku zostało anulowane z przyczyn proceduralnych, leżących po stronie LOT AMS Sp. z o.o.