Informacja o zakończonym postępowaniu zakupowym

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że zakończone zostało zaktualizowane postępowanie zakupowe nr 1/2020/TECHNIKS dotyczące zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”. W ramach postępowania zakupowego nie wpłynęła żadna oferta.