Rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego wyboru projektanta dokumentacji projektowej budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o ogłasza rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego wyboru projektanta dokumentacji projektowej budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie. Szczegóły postępowania znajdują się w „Ogłoszeniu o Zamówieniu”.

Ogłoszenie o Zamówieniu

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 3 – Wzór wykazu usług

Załącznik 4 – Wzór wykazu osób