Rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego wyboru Inżyniera Kontraktu

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o ogłasza rozpoczęcie postępowania zakupowego dotyczącego wyboru Inżyniera Kontraktu dla projektu budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie. Szczegóły postępowania znajdują się w „Ogłoszeniu o Zamówieniu”

Ogłoszenie o Zamówieniu_IK Zał. 1 Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu Zał. 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu Zał. 3 Wzór wykazu usług Zał. 4 Wzór wykazu osób

Termin składania wniosków w postępowaniu zakupowym dotyczącym wyboru Inżyniera Kontraktu dla projektu budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie został przedłużony do dnia 20 listopada 2019 r., do godziny 12:00.