Komunikat w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na zakup Laserowego Systemu Skanowania Geometrii

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. wzywa Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym dotyczącym zakupu Laserowego Systemu Skanowania Geometrii do uzupełnienia ofert. Szczegóły wiadomości znajdują się w załączonym do komunikatu Wezwaniu.