Aktualizacja informacji związanych z postępowaniem ofertowym na zakup Laserowego Systemu Skanowania Geometrii

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu zmian do treści postępowania zakupowego dotyczącego zakupu Laserowego Systemu Skanowania Geometrii. Szczegóły wprowadzanych zmian znajdują się w załączonych do komunikatu Zawiadomieniach.

Zawiadomienie nr 1

Zawiadomienie nr 2