INFORMACJE PRASOWE

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że zakończone zostało Postępowanie Zakupowe nr RZE 001/2019, dotyczące wyboru Inżyniera Kontraktu dla projektu budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie. W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego Spółka podpisała umowę z firmą SAFEGE S.A.S. Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w Postępowaniu Zakupowym nr RZE 001/2019. Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach organizowanych przez LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które będą ogłaszane na stronie Spółki.

INFORMACJE DLA KLIENTÓW, DOTYCZĄCE PRACY LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SP. Z O.O. W OBLICZU AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

INFORMACJE DLA KLIENTÓW, DOTYCZĄCE PRACY LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SP. Z O.O. W OBLICZU AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ Uprzejmie informujemy, iż w związku z zagrożeniem powodowanym przez koronawirusa oraz ogłoszonej na całej świecie pandemii w Spółce podejmowane są działania prewencyjne, które mają na celu bezwzględne zapewnienie wszystkim pracownikom, współpracownikom oraz klientom LOTAMS należytego bezpieczeństwa. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące wprowadzonych przez spółkę działań. Najważniejsze działania podjęte przez LOTAMS: • Powołanie Sztabu Kryzysowego Sztab Kryzysowy składa się z Zarządu, kluczowych przedstawicieli obszaru produkcji oraz wsparcia i administracji. Członkowie Sztabu analizują na bieżąco sytuację epidemiologiczną oraz możliwości reakcji LOTAMS w różnych sytuacjach. • Regularna dezynfekcja wszystkich samolotów,...

LOTAMS wykonał trzeci przegląd samolotu linii Air Europa

8 stycznia 2020 roku rozpoczął się przegląd typu C samolotu B737-800 NG linii Air Europa. Prace na samolocie o numerze rejestracyjnym EC-LPR były trzecim przeglądem, który LOTAMS wykonał dla hiszpańskiego przewoźnika. Współpraca polskiego lidera obsługi technicznej z linią Air Europa rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku od przeglądu samolotu Embraer 195. Drugi przegląd na tym samym modelu samolotu odbył się  w październiku. Prace na EC-LPR obejmowały czynności związane z przeglądem typu C. Ten poziom obsługi polega na wykonanie szerokiego zakresu dokładnej inspekcji i kontroli poszczególnych elementów strukturalnych, systemów i komponentów. Przegląd typu C to jeden z przeglądów o największym zakresie, który na tym typie samolotu...

LOTAMS podpisuje umowę z Technikum nr 4 w Dębicy

19 lutego 2020 roku spółka LOTAMS podpisała umowę z Technikum nr 4 w Dębicy (należącym do Zespołu Szkół nr 4 im. M. Kopernika w Dębicy). Przedmiotem porozumienia jest współpraca spółki LOTAMS ze szkołą w dziedzinach objętych działalnością obu podmiotów, mających na celu wypracowanie obopólnych korzyści. Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektora Biura Marketingu LOTAMS, Marcina Kwietniaka, oraz Dyrektora szkoły, Renatę Ziębę, na jednym z najważniejszych wydarzeń szkolnych - święcie patrona szkoły – Mikołaja Kopernika. W programie dnia organizowanego pod hasłem „Lot ku gwiazdom”, znajdowały się również występy artystyczne związane z życiem patrona, a także podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu wewnątrzszkolnego „Świat się kręci”. W związku z intensywnym...

LOTAMS w ramach Organizacji PART-147 rozszerza katalog szkoleń o pełne szkolenia na B787

Na początku roku 2020 spółka LOTAMS uzyskała zatwierdzenie szkolenia na typ w zakresie Boeing B787-8/-9/-10 (RR RB211 Trent 1000, GEnx) B1/B2, rozszerzając jednocześnie posiadany certyfikat Part-147. Dzięki dodatkowym szkoleniom polski lider obsługi technicznej jako pierwszy w Polsce może prowadzić pełne szkolenie teoretyczne oraz praktyczne na jeden z najnowocześniejszych modeli samolotów – B787 Dreamliner. Dzięki posiadanemu certyfikatowi Part-147 LOTAMS jest zatwierdzoną organizacją szkolącą, która może przeprowadzać szkolenia i egzaminy. Organizowane systematycznie kursy na dany typ samolotu dają możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników LOTAMS oraz pełną gotowość personelu do obsługi najnowocześniejszych samolotów na świecie. Według zatwierdzeń certyfikatu – spółka może prowadzić kursy w zakresie B1/B2 m.in. na...

Projekty rozwojowe LOTAMS z prawie 13 milionami dofinansowania

Rok 2019 był dla LOTAMS bardzo intensywny nie tylko ze względu na dużą liczbę samolotów w obsłudze, lecz także ze względu na projekty realizowane w ramach wsparcia Unii Europejskiej i instytucji krajowych. Dzięki specjalnie powołanemu zespołowi, który zajmuje się przygotowaniem i realizacją projektów, rok 2019 zakończył się uzyskaniem wsparcia dla trzech projektów na łączną kwotę 17 522 031,80 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 12 850 374,41 zł. Krajowy Fundusz Szkoleniowy W 2019 roku 45 pracowników spółki wzięło udział w pięciu różnych szkoleniach związanych z podniesieniem kwalifikacji zawodowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szkolenia, w ramach projektu, z których mogli skorzystać poszczególni pracownicy LOTAMS to: Szkolenie w...

LOTAMS podpisuje umowę z Politechniką Rzeszowską

17 grudnia 2019 roku spółka LOTAMS podpisała umowę z Politechniką Rzeszowską. Umowa została podpisana przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Markowskiego (Rektora Politechniki Rzeszowskiej) i Marcina Kwietniaka (Dyrektora Biura Marketingu w LOTAMS). Umowa szczegółowo opisuje współpracę uczelni ze spółką oraz reguluje kwestie takie jak staże czy praktyki dla studentów placówki. LOTAMS współpracuje nie tylko ze średnimi szkołami technicznymi, lecz także skupia się na współpracy z placówkami oświatowymi, kształcącymi studentów kierunków lotniczych. Kooperacja jest ważna nie tylko ze względu na pozyskanie potencjalnego pracownika i właściwe ukształtowanie stosunków na linii student-pracodawca, lecz także jest istotna ze względu na liczne projekty badawcze inicjowane na poszczególnych wydziałach. Politechnika Rzeszowska...

LOTAMS podpisuje kolejną umowę z PWSZ w Chełmie

Jest nam niezmiernie miło, że będziemy mogli realizować kolejny element projektu „Kształcenie wysokich lotów” właśnie z PWSZ Chełm. Podpisana wczoraj umowa dotyczy realizacji szkoleń specjalistycznych dla dwóch podkarpackich szkół ZSM w Krośnie oraz ZSM w Rzeszowie. Uczelnia przeprowadzi szkolenia m.in. z zakresu PART-145/147, ATA 20 czy Human Factor. Jesteśmy bardzo dumni, że szkolenia dla wybranych przedstawicieli naszych obu szkół patronackich będzie realizowała uczelnia wyższa, z którą również współpracujemy. Umowę podpisał Dyrektor Biura Marketingu LOTAMS – Marcin Kwietniak oraz Rektor PWSZ w Chełmie – prof. PWSZ w Chełmie, dr hab. Inż. Arkadiusz Tofil. Fot. M. Siwek  

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • LOTAMS organizuje wycieczki dla dzieci z Domów Dziecka i uczniów szkół z dysfunkcjami (m.in. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach), a także wycieczki dla dzieci pracowników Spółki. Uczestnicy wycieczek oprowadzani są po hangarach i mają wyjątkową okazję poznać „od kuchni” obsługę techniczną samolotów oraz to, jak wyglądają podstawowe części lotnicze czy narzędzia do ich naprawy. Wszystkie wycieczki realizowane są nieodpłatnie.
 • Pracownicy Spółki angażują się społecznie, prowadząc zbiórki dla domów dziecka (ubrania, art. spożywcze, chemia gospodarcza) oraz książek dla fundacji Zaczytani.org, które trafiają na oddziały dziecięce polskich szpitali (w latach 2016-2017 zebrano około 600 książek). LOTAMS udziela także wsparcia Fundacji Serce Dziecka, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz programowi dożywiania dzieci „Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej.
 • Promowany jest także zdrowy styl życia poprzez oferowanie karty Multisport oraz zachęcanie pracowników do udziału w zawodach sportowych – biegi oraz kolarstwo. Pracownicy LOTAMS brali udział w biegach w 38. PZU Maratonie Warszawskim oraz 12. Półmaratonie Warszawskim.
 • Sami pracownicy Spółki mogą liczyć na wsparcie ze strony pracodawcy. LOTAMS przekazał znaczne środki finansowe Fundacji Dar Serca na leczenie i rehabilitację niepełnosprawnych pracowników oraz świąteczne wsparcie finansowe dla pracowników będących w ciężkiej sytuacji życiowej oraz mających niepełnosprawne lub ciężko chore dzieci.
 • LOTAMS wspiera także polską kulturę. Spółka współpracuje z kilkoma warszawskimi teatrami, dzięki czemu pracownicy Spółki mogą nabywać bilety na spektakle w promocyjnych cenach.
 • LOTAMS wprowadził do swojej działalności ściśle sprecyzowaną politykę środowiskową, przyjmując ochronę środowiska jako jeden z kluczowych priorytetów swojej działalności. Spółka zobowiązuje się do ciągłej poprawy realizowanych procesów z myślą o jak najlepszym zaspokojeniu potrzeb klienta, pamiętając jednocześnie o zmniejszeniu zagrożeń środowiskowych oraz zapobieganiu wypadkom przy pracy.

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZWIĄZANYMI Z BRANŻĄ LOTNICZĄ

 • Embraer Aviation International SAS
 • Central European Engine Services Sp. z o.o.
 • Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne
 • Swiss AviationSoftware
 • ATR
 • Kuegne + Nagel
 • AkzoNobel
 • PPG
 • Krajowy Klaster Kluczowy Dolina Lotnicza

GALERIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI MASZ
JAKIEKOLWIEK PYTANIA

AOG +48 536 360 360

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa
+48 22 606 8002
office@lotams.com