INFORMACJE DLA KLIENTÓW, DOTYCZĄCE PRACY LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SP. Z O.O. W OBLICZU AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

INFORMACJE DLA KLIENTÓW, DOTYCZĄCE PRACY LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SP. Z O.O. W OBLICZU AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z zagrożeniem powodowanym przez koronawirusa oraz ogłoszonej na całej świecie pandemii w Spółce podejmowane są działania prewencyjne, które mają na celu bezwzględne zapewnienie wszystkim pracownikom, współpracownikom oraz klientom LOTAMS należytego bezpieczeństwa. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące wprowadzonych przez spółkę działań.

Najważniejsze działania podjęte przez LOTAMS:
• Powołanie Sztabu Kryzysowego
Sztab Kryzysowy składa się z Zarządu, kluczowych przedstawicieli obszaru produkcji oraz wsparcia i administracji. Członkowie Sztabu analizują na bieżąco sytuację epidemiologiczną oraz możliwości reakcji LOTAMS w różnych sytuacjach.
• Regularna dezynfekcja wszystkich samolotów, trafiających do obsługi
• Zakup bezdotykowych termometrów i odpowiednie uzupełnianie apteczek, znajdujących się na terenie LOTAMS
• Zwiększenie liczby dozowników i dostępności środków myjących oraz dezynfekujących, znajdujących się na terenie LOTAMS
• Praca w rękawiczkach jednorazowych
Wszystkim pracownikom pracującym bezpośrednio przy samolocie nakazano pracę w rękawiczkach jednorazowych.
• Reorganizacja czasu pracy
Zmiana grafików pracowników w taki sposób, aby ograniczyć nakładanie się na siebie zmian i zmniejszyć liczbę osób, pojawiających się jednocześnie w pomieszczeniach socjalnych czy na stołówce.
• Praca zdalna
W celu zmniejszenia liczby osób, pojawiających się na terenie Spółki, pracownicy administracyjno-biurowi rozpoczęli pracę zdalną.
• Minimalizacja kontaktów międzyludzkich
Odwołane zostały wszystkie spotkania i szkolenia, które zostały zastąpione przez kontakt emailowy, telefoniczny, telekonferencje, a także webinaria.
• Zalecenia i zasady bezpieczeństwa
Władze Spółki regularnie przekazują pracownikom w formie tekstowej oraz graficznej zalecenia i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w obliczu epidemii.
• Koronawirus – uświadamianie
Władze Spółki regularnie przekazują pracownikom najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa (objawy, sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem, informacje dotyczące kwarantanny, kontakt do odpowiednich placówek).

Spółka wprowadziła również obostrzenia dla wszystkich osób, wchodzących na teren LOTAMS. Wśród nich wyróżnić możemy:
• Obowiązkowy pomiar temperatury
Każda osoba chcąca wejść na teren LOTAMS, musi poddać się obowiązkowemu pomiarowi temperatury wykonanemu za pomocą termometru bezdotykowego. W przypadku temperatury ciała powyżej 37 stopni Celsjusza – pomiar wykonywany jest jeszcze dwukrotnie w odstępie kilkuminutowym. Jeśli przy każdym z pomiarów temperatura ciała danej osoby nie zmniejsza się poniżej ww. wartości – osoba nie może wejść na teren LOTAMS.
• Obowiązek noszenia rękawiczek i masek jednorazowych dla wszystkich obcokrajowców.

Szczegółowe instrukcje wyżej opisanych działań, a także informacje dotyczące zachowania się w danej sytuacji znajdują się przy każdym wejściu do LOTAMS.

 

Informujemy, iż dzięki podjęciu przez Spółkę działań opisanych powyżej, LOTAMS nieprzerwanie realizuje obsługę techniczną samolotów. Dla wszystkich naszych klientów oraz współpracowników i partnerów jesteśmy dostępni pod telefonem i e-mailem. Pozostajemy do Państwa dyspozycji, otwarci na dodatkowe pytania czy wątpliwości.