Organizacja Szkoleniowa Part-147 LOTAMS rozszerza zakres oferowanych szkoleń na typ o B787-8/9/10 (RR RB 211 Trent 1000 i GEnx) dla kategorii C

18 maja 2021 roku, decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Organizacja Szkoleniowa Part-147 LOTAMS uzyskała zatwierdzenie szkolenia na typ w zakresie Boeinga 787-8/9/10 (RR RB 211 Trent 1000 GEnx) dla kategorii C.

Dzięki temu jest na chwilę obecną jedyną w Polsce Organizacją Szkoleniową Part-147 oferującą szkolenia teoretyczne oraz praktyczne we wszystkich możliwych kategoriach (B1.1, B2, C) w zakresie jednego z najnowocześniejszych modeli statków powietrznych jakim jest B787 Dreamliner.

Zdobycie kategorii C na B787 jest uzupełnieniem zakresu szkoleń teoretycznych i praktycznych oferowanych przez LOTAMS. Dzięki odpowiednio przeszkolonej kadrze, materiałach szkoleniowych, posiadaniu specjalistycznego zaplecza, a przede wszystkim dostępie do samolotów – nasza Spółka może świadczyć szereg szkoleń na potrzeby wewnętrzne oraz dla podmiotów zewnętrznych. Stale rozszerzamy zakres posiadanych w ramach Part-147 i Part-145 zatwierdzeń, nawiązujemy współpracę z kolejnymi podmiotami i stawiamy na rozwój. W ten sposób budujemy świadomość i rozpoznawalność marki. Razem z moim zespołem dążymy do tego, aby to właśnie LOTAMS był pierwszym skojarzeniem, gdy ktoś z branży będzie zainteresowany szkoleniami lotniczymi – powiedział Michał Kania, Kierownik Działu Szkolenia Personelu Technicznego LOTAMS.

Zakres działalności Organizacji Szkoleniowej Part-147 LOTAMS obejmuje szkolenia i egzaminy
z modułów wiedzy podstawowej dla kategorii B1/B2, a także szkolenia na typ statków powietrznych takich jak:

  • Embraer ERJ 170 i ERJ 190 (Series GE CF 34) kat. B1.1/B2/C
  • Boeing B737-600/700/800/900 (CFM 56) – B-737 NG – kat. B1.1/B2
  • Boeing B-737 7/8/9 (CMF LEAP 1-B) –- B737 MAX kat. B1.1/B2
  • Boeing B767-200/300 (GE CF6) i kat. B1.1/B2
  • Boeing B-787-8/9/10 (RR RB 211 Trent 1000 i GEnx) – Dreamliner B1.1/B2/C

W istniejącym w strukturach LOTAMS Dziale Szkolenia Personelu Technicznego realizowana jest dodatkowo cała gama szkoleń z zakresu Part-145 takich jak EWIS, FTS, HF, itp.

Realizowane szkolenia są stale weryfikowane, aktualizowane, jak również udoskonalane.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak rozszerzona (AR) oraz wirtualna (VR) rzeczywistość uczestnicy kursów mogą korzystać nie tylko z materiałów i paneli szkoleniowych, lecz także specjalnie stworzonych do tego celu filmów. Nagrania zrealizowane w technologii 360° umożliwiają odwzorowanie wnętrza samolotu i wizualne zapoznanie się ze strefami statku powietrznego, do których w normalnych warunkach dostęp jest ograniczony (np. przedziały awioniczne). Stosowanie ww. nowoczesnych metod wpływa na podwyższenie jakości kształcenia, efektywność kursu i tym samym skraca czas potrzebny do przeprowadzenia szkoleń.

Stosowana technologia już teraz umożliwia wirtualne zapoznanie się z daną strefą czy czynnościami obsługowymi jeszcze przed wejściem na samolot, tj. w trakcie części teoretycznej, która poprzedza szkolenie praktyczne.

Realizacja szkolenia w formie on-line umożliwia podnoszenie kwalifikacji zdalnie, co pozwala na zaoszczędzenie zarówno czasu na dojazdy (e-learning / d-learning), jak i uczestnictwo w szkoleniu
w dowolnie wybranym przez siebie momencie i wybranym tempie (e-learning).

Dzięki odpowiedniemu dostosowaniu modelu biznesowego do aktualnego zapotrzebowania rynku działalność Działu Szkolenia Personelu Technicznego pozwala na ciągłe podnoszenie kwalifikacji osób zainteresowanych szkoleniami oraz ich utrzymaniem poprzez zapewnione szkolenia cykliczne. Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów i zachowanie właściwego balansu między realizowanymi usługami przyczynia się do pozyskiwania dodatkowych przychodów, które są wykorzystane nie tylko na utrzymanie wyspecjalizowanego personelu szkolącego, lecz także do tworzenia nowych produktów oraz dedykowanych szkoleń dla konkretnych podmiotów zewnętrznych.

Zapewnienie atrakcyjnej oferty idzie w parze z wysokim poziomem świadczonych usług. Jest to możliwe jedynie poprzez stałe podążanie za zmieniającymi się regulacjami na rynku lotniczym oraz odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku.