LOTAMS inwestuje w przyszłość lotnictwa na Podkarpaciu

W pierwszym kwartale przyszłego roku w Jasionce rozpocznie się budowa najnowocześniejszej w tej części Europy bazy technicznej obsługującej samoloty szerokokadłubowe. Inwestor, Spółka LOT Aircraft Maintenance Services należąca do Polskiej Grupy Lotniczej, w ciągu najbliższych kilku miesięcy wyłoni generalnego wykonawcę nowego hangaru, płyty przedhangarowej i zaplecza technicznego. Pierwsze samoloty mają trafić do serwisu w połowie 2023 roku, ale już teraz polski lider obsługi technicznej samolotów troszczy się o przyszłe kadry, rozwijając współpracę ze szkołami technicznymi na Podkarpaciu.

 

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa znacząco wpłynęła na funkcjonowanie branży lotniczej. Głęboko wierzę, że dzięki programowi szczepień przeciwko Covid-19 i stopniowo rozszerzanej siatce połączeń przewoźników z całego świata sytuacja w naszej branży
w najbliższym czasie ulegnie poprawie. Liczę na to, że już tego lata znacznie zwiększy się popyt na latanie w celach turystycznych. Warto pamiętać, że budowa bazy na rzeszowskim lotnisku jest wpisana w długoterminową strategię rozwoju naszej Spółki, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału ludzkiego i ekonomicznego Podkarpacia. Uruchomienie bazy w Jasionce pozwoli nam oferować klientom obsługę techniczną na najwyższym poziomie już nie w jednej, a dwóch lokalizacjach w Polsce
– komentuje Aleksandra Juda, Prezes Zarządu LOTAMS.

 

Głównym celem inwestycji LOTAMS w Jasionce jest rozszerzenie zdolności Spółki LOTAMS do świadczenia usług obsługi bazowej, w szczególności modeli szerokokadłubowych takich jak Boeing 787. W pierwszym etapie inwestycji zaplanowana jest budowa hangaru obsługowego (o powierzchni użytkowej prawie 13 tys. m²), płyty przedhangarowej oraz budynku będącego zapleczem warsztatowo-techniczno-socjalno-biurowym. Zakres inwestycji obejmuje również wyposażenie hangaru w niezbędne narzędzia i sprzęty oraz zagospodarowanie terenu wokół nowo powstałych budynków, w tym budowa parkingu.

 

Przedsięwzięcie LOTAMS to jeden ze strategicznych projektów zwiększających potencjał lotniska
w Jasionce. Podobnie jak inne porty regionalne w Polsce, boleśnie odczuliśmy skutki pandemii. W nowej rzeczywistości rynkowej jeszcze ważniejsze niż dotychczas stało się pozyskiwanie dodatkowych źródeł przychodów, niezwiązanych bezpośrednio z wielkością ruchu lotniczego. Powrót do poziomu sprzed pandemii potrwa kilka lat, dlatego w tym czasie chcemy zdynamizować działania w obszarze inwestycji, zarówno własnych, jak i realizowanych przez naszych partnerów. To pozwoli nam skutecznie konkurować na rynku transportu pasażerskiego i towarowego –
powiedział Adam Hamryszczak, Prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Oprócz inwestycji w infrastrukturę LOTAMS mocno angażuje się w działania edukacyjne w regionie. Firma podjęła już współpracę ze szkołami technicznymi z Rzeszowa, Krosna, Mielca, Dębicy, Jasła czy Łańcuta, a także z Politechniką Rzeszowską. Z programu płatnych staży skorzystała już ponad setka uczniów oraz kilkunastu nauczycieli. Dla przyszłych mechaników lotniczych to unikalna szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego i poznanie specyfiki zawodu, a także uzyskanie specjalistycznych uprawnień, które zwiększą ich szanse na zatrudnienie. Projekt „Kształcenie wysokich lotów” jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 

Współpraca LOTAMS ze szkołami technicznymi na Podkarpaciu to modelowy przykład społecznego zaangażowania firmy jeszcze przed rozpoczęciem działalności biznesowej. Cieszę się, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mają szansę podnosić swoje praktyczne umiejętności i zdobywać fachową wiedzę, przekazywaną przez specjalistów z LOTAMS. Tego rodzaju inicjatywy nie tylko podnoszą poziom kształcenia, ale przede wszystkim ułatwiają młodym ludziom wejście na rynek pracy – podkreśliła Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki.

 

Hangary LOTAMS zbudowane będą z zastosowaniem rozwiązań zapewniających energooszczędność zarówno w przypadku energii elektrycznej, jak i energii grzewczej. Do oświetlenia użyta zostanie technologia LED, a do ogrzewania gaz ziemny. Wszystkie zastosowane systemy wsparte będą automatyką optymalizującą. Dodatkowo, w celu eliminacji wpływu sytuacji awaryjnych na środowisko, przy wykonywaniu procesów obsługowych zastosowane zostaną separatory i zbiorniki zamknięte. Prawidłowo przeprowadzona obsługa techniczna samolotu pozwoli ograniczyć zużycie paliwa, poziom generowanego hałasu oraz wycieki płynów eksploatacyjnych, co znacząco przyczyni się do ochrony środowiska.

 

Na Inżyniera Kontraktu Spółka wybrała firmę SAFEGE S.A.S. Opracowana została także koncepcja funkcjonalna bazy, której stworzeniem zajęły się podmioty Alton Aviation Consultancy oraz Ghafari Associates. Kilka miesięcy później, we wrześniu tego samego roku, zakończone zostało postępowanie zakupowe dotyczące wyboru projektanta dokumentacji projektowej budowy. Spółka podpisała umowę z firmą Chapman Taylor International Services sp. z o.o.