Nowa inwestycja LOTAMS i Polskiej Grupy Lotniczej

W Rzeszowie powstanie jedna z największych i najnowocześniejszych w Europie baz obsługi technicznej samolotów

Polska Grupa Lotnicza, LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) oraz Port Lotniczy Rzeszów Jasionka zawarły umowy związane z nabyciem dwóch działek o powierzchni 13 ha na terenie lotniska. Powstanie na nim jedna z największych i ultranowoczesnych baz obsługi technicznej samolotów w Europie. Od 2022 roku serwisowane w niej będą samoloty wąsko i szerokokadłubowe z całego świata.

Tylko w ramach pierwszego etapu budowy rzeszowskiej bazy, zainwestowanych zostanie około 150 mln zł, a zatrudnienie znajdzie ponad 300 wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów. Docelowo inwestycje sięgną 500 mln zł, a poziom zatrudnienia wyniesie ponad 1,5 tys. osób. Cała infrastruktura będzie składała się z trzech hangarów do serwisowania i napraw statków powietrznych oraz jednego przystosowanego do malowania samolotów. Projekt zakłada utworzenie zaplecza warsztatowego, magazynowego, technicznego, socjalnego i biurowego. Dodatkowo, oprócz obsługi samolotów, LOTAMS planuje utworzenie i funkcjonowanie działów wspierających działalność produkcyjną: planowanie, inżyniering, logistyka, narzędziownia, badania NDT, obsługa komponentów, warsztaty strukturalne,
warsztaty awio-elektro, estetyka. Przy założeniach takiej skali przedsięwzięcia, Spółka LOTAMS będzie mogła wykonywać jednoczesną obsługę techniczną 4 samolotów szerokokadłubowych, dwusilnikowych typu Boeing 787 Dreamliner wraz z 5 wąskokadłubowymi maszynami (np. Boeing 737) lub alternatywnie 15 samolotów wąskokadłubowych, a nawet 20 samolotów regionalnych (np. Embraer 195).

– Lotnictwo jest jedną z wiodących branż stosujących nowe technologie. W Polsce nasza branża rozwija się jeszcze bardziej dynamicznie niż w Europie Zachodniej. W ciągu najbliższych 15 lat na polskich lotniskach odprawianych będzie 90 mln pasażerów, czyli dwa razy więcej niż obecnie. To szansa na specjalizację dla całego regionu Europy Centralnej – stwierdził Rafał Milczarski – Prezes PLL LOT i Polskiej Grupy Lotniczej – Jeszcze w 2015 roku LOT przewoził niewiele ponad 4 mln pasażerów, w tym roku liczba ta przekroczy 10 mln. Wzrost ten wspierany jest przez zgromadzenie w Polskiej Grupie Lotniczej rozproszonych uprzednio aktywów, a także budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, który stanie się hubem dla naszej części Europy.

Wybór lokalizacji jest nieprzypadkowy. Port Lotniczy Rzeszów Jasionka ma ogromne możliwości rozwoju infrastrukturalnego. Podkarpacki klaster lotniczy rozwija się intensywnie, oferując szerokie spektrum możliwości. Tu inwestuje się nieprzypadkowo – w regionie działa wiele firm z branży lotniczej, ośrodki badawczo-naukowe, placówki oświatowe – techniczne szkoły lotnicze oraz uczelnie wyższe. Warto też wspomnieć, że rozwój branży lotniczej jest także jednym z kluczowych elementów w strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007–2020.

– Decyzja o inwestycji jest odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się rynek lotniczy. Według danych opracowanych przez O. Wymana – obecnie światowa flota samolotów liczy 27 492 egzemplarzy. Za dziesięć lat, do 2029, flota zwiększy się do 39 175. Wzrastająca liczba operacji lotniczych, spowoduje wzrost zapotrzebowania na obsługę techniczną samolotów podkreśla Aleksandra Juda – Prezes Zarządu LOTAMS Sp. z o.o. Już teraz odczuwalny jest brak slotów obsługowych, gdyż linie lotnicze są gotowe na serwisowanie swoich maszyn nawet na drugim końcu świata. Spółka LOTAMS otrzymuje liczne zapytania o możliwość wykonania przeglądów bazowych od międzynarodowych przewoźników. Linie lotnicze eksploatują samoloty nowej i starej generacji, w wyniku czego od baz technicznych oczekuje się wysokich kompetencji w obsłudze, zarówno tego pierwszego, jak i drugiego rodzaju samolotów, a także odpowiednich kwalifikacji, zwłaszcza od mechaników lotniczych. Nowoczesna baza MRO musi wdrażać nowe technologie, unowocześniać i rozbudowywać infrastrukturę, kupować narzędzia oraz gromadzić niezbędne dane dla doskonałej realizacji procesów obsługowych. Dzięki budowie hangarów w Rzeszowie, Spółka LOTAMS będzie gotowa na prognozowany rozwój całej branży lotniczej, będzie w stanie obsługiwać więcej samolotów oraz umocni swoją pozycję lidera w regionie Europy Środkowej. Mając na uwadze tendencje rynkowe stawiamy na odpowiedzialny rozwój, zwłaszcza kadr – współpracujemy ze szkołami technicznymi w Rzeszowie i Krośnie, kształcącymi na kierunkach technik mechanik lotniczy oraz technik awionik. Dzięki temu, możliwe jest odpowiednie ukierunkowanie absolwentów oraz skrócenie czasu adaptacji na stanowisku pracy. Współpraca opiera się m.in. na autorskim programie edukacyjnym LOTAMS „Zostań Mechanikiem Wyższych Lotów”, w ramach którego absolwenci mają możliwość praktycznej nauki zawodu.

 

– Lotnictwo to nasza inteligenta specjalizacja. Województwo Podkarpackie w swoim DNA ma lotnictwo, dlatego powstanie najnowocześniejszej bazy obsługi technicznej samolotów w regionie Europy Centralnej jest dla nas wielkim wyróżnieniem. To właśnie tu na Podkarpaciu za kilka lat, naprawiane będą najnowocześniejsze samoloty pasażerskie świata. Oznacza to tylko na początku inwestycje na kwotę 150 milionów złotych i miejsca pracy dla 300 fachowców z branży lotniczej, a docelowo znacznie, znacznie więcej. Dlatego bardzo cieszę się z dzisiejszego dnia. Zapewniam, że LOT AMS dokonał właściwego wyboru – skomentował Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego.

– Rozbudowa bazy technicznej w Jasionce to dla naszego lotniska szansa na zacieśnienie współpracy z narodowym przewoźnikiem w kontekście rozwoju siatki połączeń. To również element naszej strategii dywersyfikacji źródeł przychodów spółki i przyciągania nowych partnerów biznesowych – mówi Adam Hamryszczak – Prezes Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka.