Postępowanie ofertowe na przygotowanie programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych

Przedmiot postępowania:

Dotyczy przygotowania programu szkoleń oraz materiałów szkoleniowych do szkolenia Engine Run-Up (wstępne & okresowe część teoretyczna oraz praktyczna) na Boeing B737-7/-8/-9 (CFM LEAP-1B).

Kurs jest zgodny z EASA AMC 145.A.35 (a), przeznaczony dla personelu certyfikującego i personelu pomocniczego. Zawiera szczegółowy opis uruchamiania i obsługi silników, sprawdzania charakterystyki pracy silnika, normalnej i awaryjnej pracy silnika, a także powiązanych środków ostrożności i procedur.

 

Założenia dotyczące przedmiotu postępowania:

  • Część teoretyczna:

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkolenie wstępne, 1 dzień szkolenie okresowe

Forma: prezentacja Powerpoint. Dodatkowym atutem będzie osadzenie filmów instruktarzowych oraz przygotowanie dodatkowo prezentacji w formie pakietu scorm.

  • Część praktyczna:

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (szkolenie wstępne i okresowe)

Forma: Przygotowana karta szkolenia praktycznego wraz z numerami zadań oraz checklistą.

 

Realizacji zamówienia – 26.10.2020

 

Ofertę należy wysłać do dnia 29.09.2020 r. na maila dobroslawa.walenta@lotams.com

 

Oferta musi zawierać:

– opis i zakres pracy,

– termin płatności,

– kwotę netto za zrealizowanie zamówienia,

– opis doświadczenia w przygotowywaniu szkoleń.

 

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z Panem Michałem Kanią Tel. +48 536 360 290.