LOTAMS podpisuje umowę z Politechniką Rzeszowską

17 grudnia 2019 roku spółka LOTAMS podpisała umowę z Politechniką Rzeszowską. Umowa została podpisana przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Markowskiego (Rektora Politechniki Rzeszowskiej) i Marcina Kwietniaka (Dyrektora Biura Marketingu w LOTAMS). Umowa szczegółowo opisuje współpracę uczelni ze spółką oraz reguluje kwestie takie jak staże czy praktyki dla studentów placówki.

LOTAMS współpracuje nie tylko ze średnimi szkołami technicznymi, lecz także skupia się na współpracy z placówkami oświatowymi, kształcącymi studentów kierunków lotniczych. Kooperacja jest ważna nie tylko ze względu na pozyskanie potencjalnego pracownika i właściwe ukształtowanie stosunków na linii student-pracodawca, lecz także jest istotna ze względu na liczne projekty badawcze inicjowane na poszczególnych wydziałach. Politechnika Rzeszowska to trzecia uczelnia wyższa, po Politechnice Śląskiej oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, z którą podpisaliśmy umowę patronacką w 2019 roku. Dzięki aktywnej działalności edukacyjnej, z uwzględnieniem podpisywania z licznymi placówkami oświatowymi porozumień, mamy szansę realnie wpływać, monitorować, a nawet modernizować modele kształcenia młodych na poszczególnych szczeblach edukacji zawodowej.