Dział Projektowo-Konstrukcyjny LOTAMS został certyfikowany przez EASA jako Zatwierdzona Organizacja Projektująca Part 21J

LOTAMS otrzymuje certyfikat PART 21J

27 sierpnia 2019 roku Dział Projektowo-Konstrukcyjny LOTAMS został certyfikowany przez EASA jako Zatwierdzona Organizacja Projektująca Part 21J.

W Polsce istnieje już 7 zatwierdzonych przez EASA Organizacji Projektujących, ale zakres zatwierdzeń tych firm jest ograniczony do prac związanych z małymi samolotami, śmigłowcami, szybowcami i zespołami napędowymi. Obecnie, dział Projektowo-Konstrukcyjny LOTAMS jest jedyną Organizacją Part 21J w Polsce, której certyfikat EASA umożliwia projektowanie i certyfikowanie modyfikacji i napraw wszystkich typów
i modeli samolotów o maksymalnej masie startowej powyżej 5700 kg w zakresie szat graficznych oraz wyposażenia wnętrz kabin pasażerskich.

Sam proces certyfikacji był trudny i wymagający ze względu na wysokie wymogi stawiane przez EASA Organizacjom Projektującym takim jak nasza. Kluczem do sukcesu okazało się odpowiedni dobór i przygotowanie personelu naszej Organizacji. Związane z tym były kilkunastomiesięczne praktyki w różnych obszarach Spółki związanych z obsługą techniczną samolotów i elementów wyposażenia ich wnętrz oraz w malarni. Przeprowadzono również szkolenia teoretyczne z zakresu znajomości przepisów i wymagań certyfikacyjnych oraz liczne ćwiczenia praktyczne, mające na celu przetestowanie zdobytej wiedzy. Do prac projektowo-konstrukcyjnych Spółka zakupiła jeden z najlepszych dostępnych obecnie na rynku programów komputerowego wsparcia projektowania wraz z odpowiednim wyposażeniem informatycznym. Wszystko to pozwoliło Organizacji Projektującej w LOTAMS zdobyć certyfikat EASA, zaś w przyszłości umożliwi przygotowywanie projektów modyfikacji i napraw, które będą dopasowane do wymagań naszych klientów. Chcielibyśmy odznaczać się najwyższą jakością naszych modyfikacji i napraw” – powiedział Krzysztof Buczko, Kierownik Nominowany Organizacji Projektującej Part 21J w LOTAMS.

Do prac projektowo-konstrukcyjnych spółka zakupiła jeden z najlepszych, dostępnych obecnie na rynku programów komputerowego wsparcia projektowania wraz z odpowiednim wyposażeniem informatycznym. Stopień opanowania tego oprogramowania przez naszych projektantów w tak krótkim czasie zaimponował nawet konsultantom firmy, która sprzedała oprogramowanie. Dzięki wdrożeniu systemu LOTAMS jest w stanie przygotować rysunki malowań samolotów dowolnego typu o poziomie dokładności niemal pięciokrotnie wyższym od rysunków oferowanych przez konkurencyjne firmy. Wizualizacje możliwe do wykonania przy wykorzystaniu systemu używanego przez LOTAMS pozwalają na lepsze zaprezentowanie klientowi spodziewanych efektów malowania oraz na wykonanie precyzyjnych szablonów wykonawczych pozwalających na przyspieszenie procesu malowania.

Z Największym wyzwaniem związanym z certyfikacją było uzyskanie zatwierdzenia EASA dla personelu poświadczającego. Od samego początku projektu spółka planowała wykorzystanie własnego personelu, co jest jedynym rozwiązaniem umożliwiającym pełną kontrolę jakości, terminowości i kosztów projektów przygotowanych przez Organizację Part 21J. Realizacja tego celu oznaczała konieczność zademonstrowania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu certyfikacji elementów wyposażenia wnętrz podczas ćwiczeń praktycznych oraz przeprowadzonego przez eksperta zewnętrznego wielogodzinnego egzaminu. Zwieńczeniem tego procesu była kilkugodzinna rozmowa kwalifikacyjna z ekspertem EASA, która oczywiście zakończyła się sukcesem.

Warto pamiętać, że wymagania certyfikacyjne dotyczące wyposażenia wnętrz samolotów pasażerskich są znacznie bardziej restrykcyjne niż te dotyczące np. małych samolotów turystycznych – wspólnych wymagań dla tych typów samolotów jest tylko ok. 30%, głównie ze względu na wielkość samolotu, a co za tym idzie, liczbę przewożonych na pokładzie osób. Wymagania certyfikacyjne dotyczące wyposażenia wnętrz samolotów pasażerskich obejmują sprawy związane np. z odpornością elementów wyposażenia wnętrz na pożar, odpornością tego wyposażenia na skutki zderzenia z ziemią oraz wymagania dotyczące zapewnienia szybkiej ewakuacji osób na pokładzie.

Uzyskany przez LOTAMS certyfikat PART 21J umożliwia przygotowywanie szat graficznych samolotów oraz drobnych modyfikacji i napraw elementów wyposażenia wnętrz kabin pasażerskich, kokpitów i bagażników m.in. takich jak wymiana elementów tekstylnych (np. dywanów, wykładzin podłogowych, pokrowców foteli, kotar) czy wymiana lub dodawanie nalepek informacyjnych naniesionych na elementach wyposażenia wnętrza. Jeżeli chodzi o modyfikacje szat graficznych LOTAMS będzie oferował m.in. projektowanie nowych malowań lub malowań na biało (zwykle wymaganych na koniec leasingu samolotu); naklejanie elementów dekoracyjnych wykonanych z folii samoprzylepnych, wymianę znaków rejestracyjnych czy projektowanie napisów eksploatacyjnych (np. dodanie nowych napisów lub oznaczeń, wymiana obecnych napisów malowanych na nalepki, przygotowanie napisów dwujęzycznych, itp.) W dalszej perspektywie planowane jest rozszerzenie możliwości projektowych LOTAMS o kolejne pozycje.

Wszystkie zapytania dot. działalności w ramach certyfikatu PART 21J należy kierować na adres e-mailowy design@lotams.com.