Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]

Nazwa programu: Ścieżka dla Mazowsza

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych, której planowanym efektem będzie eliminacja obecnie stosowanych chemicznych i mechanicznych technologii usuwania powłok ze struktur lotniczych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Warszawską – Wydziałem Inżynierii Materiałowej oraz z Politechniką Świętokrzyską – Wydziałem Mechatroniki i Budowy Maszyn.

Wartość projektu: 16 094 875, 00 zł

Wartość dofinansowania: 11 640 540, 63 zł

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu “Ścieżka dla Mazowsza”.