Inspektor nadzoru budowlanego Nr ref: TKA/10/2019

Lokalizacja: Warszawa

 

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe Architektura lub Budownictwo
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
• Minimum 3 – letnie doświadczenie w branży budowlanej
• Znajomość środowiska CAD
• Bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego
• Umiejętność przygotowywania budżetów i kosztorysów
• Dobra organizacja pracy własnej

 

Zadania:

• Przygotowywanie propozycji rocznych planów remontowych i modernizacyjnych
• Koordynowanie prac budowlanych z podmiotami zewnętrznymi i jednostkami organizacyjnymi Spółki
• Określanie zakresu prac remontowych i modernizacyjnych zasobu
• Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich na prace budowlane i remontowe
• Weryfikacja opracowanych projektów budowlanych
• Prowadzenie nadzoru nad realizacją robót budowlanych i remontowych
• Prowadzenie odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych i remontowych
• Kontrolowanie rozliczeń robót budowlanych i remontowych
• Przygotowywanie sprawozdań i raportów

 

Oferujemy:

• Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę
• Pracę w firmie o wieloletniej tradycji w branży lotniczej
• Elastyczne formy zatrudnienia

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko) za pomocą przycisku APLIKUJ znajdującego się na dole ogłoszenia.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Administratorem danych osobowych jest LOT Aircraft Maintenance Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C , 02-146 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848 (LOTAMS) – https://lotams.com/pl/kariera/rodo.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Wiem, że moją zgodę mogę odwołać w dowolnym czasie.

APLIKUJ