Przywrócenie egzaminów z modułów wiedzy podstawowej

PRZYWRÓCENIE EGZAMINÓW Z MODUŁÓW WIEDZY PODSTAWOWEJ
Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w związku z luzowaniem ograniczeń związanych z występowaniem Covid-19 oraz wypracowaniem na szczeblu krajowym wytycznych wymaganych do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom egzaminu, począwszy od 9 czerwca br. przywracamy egzaminy z Modułów Wiedzy Podstawowej.

Poniżej przedstawiamy plan na czerwiec :
9.06.2020 – Egzamin z Modułu 5 (Techniki cyfrowe/systemy instrumentów elektrycznych) – Kategoria B2
Egzamin z Modułu 6 (Materiały i sprzęt) – kategoria B1
Egzamin z Modułu 2 (Fizyka) – kategoria B2
10.06.2020 – Egzamin z Modułu 7A (Praktyki obsługi technicznej) – kategoria B1
Egzamin z Modułu 8 (Podstawy aerodynamiki) – Kategoria B1/B2
16.06.2020 – Egzamin z Modułu 7A (Praktyki obsługi technicznej) – Kategoria B2
Egzamin z Modułu 14 (Napęd)
18.06.2020 – Egzamin z Modułu 4 (Podstawowe wiadomości dotyczące elektroniki) – kategoria B1
Egzamin z Modułu 15 (Silnik gazowy turbinowy)
23.06.2020 – Egzamin z Modułu 4 (Podstawowe wiadomości dotyczące elektroniki) – kategoria B2
Egzamin z Modułu 10 (Przepisy dotyczące lotnictwa)
25.06.2020 – Egzamin z Modułu 6 (Materiały i sprzęt) – kategoria B2
Egzamin z Modułu 8 (Podstawy aerodynamiki) – Kategoria B1/B2

W pierwszej kolejności na egzaminy będą przyjmowane osoby, które miały potwierdzoną rezerwację na zawieszone uprzednio egzaminy.

Zasady uczestnictwa w egzaminach:
• Na terenie infrastruktury szkoleniowej obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust.
• Kandydaci, którzy nie będą spełniać powyższego punktu, nie będą mogli przystąpić do egzaminu.
• Kandydat przed rejestracją będzie zobowiązany zapoznać się obowiązującymi zasadami sanitarnymi i podpisując się na liście oświadcza, że będzie przestrzegał tych zasad.
• Osoby z objawami przeziębienia/grypy nie będą wpuszczane na teren LOTAMS.
• Maseczki zapewniające osłonę twarzy kandydaci są zobowiązani zorganizować we własnym zakresie.
• Na terenie infrastruktury szkoleniowej są udostępnione pojemniki z płynami dezynfekującymi.

Zdawanie:
• Ze względu na wytyczne sanitarno-epidemiologiczne na sali egzaminacyjnej między kandydatami zostaną zachowane miejsca odstępu.
• Ze względów sanitarnych na ławkach w sali egzaminacyjnej poza dokumentem tożsamości, długopisem oraz testami nie może się znajdować nic innego.
• Po zakończeniu egzaminu wypełniony test należy oddać egzaminatorowi.
Zakończenie zdawania
• Po zakończeniu egzaminu kandydaci zobowiązani są do jak najszybszego opuszczenia sali egzaminacyjnej oraz infrastruktury szkoleniowej.
• Wyniki egzaminu będą udzielane telefonicznie po podaniu danych identyfikacyjnych.
• Po przeprowadzonym egzaminie powierzchnie w Sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane.
• Terminy odbioru certyfikatów zostaną podane w późniejszym terminie.

Koszt egzaminu: Moduł 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9A, 10, 14, 17A – 300 PLN netto (369 PLN Brutto)
Moduł 7A, 11A, 13, 15 – 350 PLN netto (430,50 PLN Brutto)

Informujemy również, że począwszy od dnia dzisiejszego można się zapisywać na egzaminy pod niżej podanym numerem kontaktowym.

Numer rachunku do wpłat za Egzaminy z Modułów Wiedzy Podstawowej
Nr konta: 46 1240 6292 1111 0010 3249 4834
Nazwa odbiorcy : LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES
Adres odbiorcy : Komitetu Obrony Robotników 45 C, 02-146 WARSZAWA
Tytuł przelewu: „Opłata za Egzamin z Modułu ….” (w miejsce kropek wpisać numer zdawanego modułu)

Potwierdzenie przelewu proszę wysłać na adresy:
malgorzata.krysiak@lotams.com
aldona.spirzewska@lotams.com
tel. kontaktowy: +48 536-360-391