LOTAMS podpisuje umowę patronacką z ZSM w Rzeszowie

1 lutego 2019 roku spółka LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) podpisała z Zespołem Szkół Mechanicznych im. Gen. Władysława Andersa w Rzeszowie porozumienie dot. wzajemnej współpracy. Przedmiotem porozumienia jest współpraca spółki ze szkołą w zakresie patronatu kierunków nauczania technik mechanik lotniczy oraz technik awionik.

Dokument reguluje kwestie takie jak współudział w opracowaniu programów szczegółowych dla klas lotniczych, współudział w opracowaniu specjalistycznych szkoleń dla uczniów lub pracowników szkoły, współdziałanie w ramach projektów naukowo-badawczych oraz organizowanie praktyk i staży dla uczniów, absolwentów oraz nauczycieli szkoły.

Porozumienie zostało podpisane przez Zarząd LOTAMS – Aleksandrę Judę (Prezesa) i Łukasza Siwińskiego (Członka Zarządu) oraz Dyrektora ZSM w Rzeszowie – Mariusza Kapicę.

Podpisanie umowy z LOTAMS w zakresie objęcia patronatem kierunku nauczania technik mechanik lotniczy i technik awionik jest usankcjonowaniem współpracy firmy ze szkołą, która trwa od wielu lat, a czego najlepszym przykładem są pracujący w LOTAMS absolwenci naszej placówki. Nie można należycie przygotować mechanika lotniczego czy awionika do zawodu bez praktyki w  rzeczywistych warunkach pracy. Jednak cele osiąga się wtedy, kiedy praktyki te zostają wsparte specjalistycznymi szkoleniami dla uczniów i nauczycieli, wspólnym opracowaniem programów nauczania z przedmiotów zawodowych oraz praktyk czy działaniami promocyjnymi. Bardzo się cieszymy, że Rzeszów staje się centrum obsługi bazowej w Polsce. Mamy świadomość, że współpracując planowo, kreatywnie i konsekwentnie będziemy mogli spełnić oczekiwania pracodawcy, przygotowując jak najlepiej kadry do obsługi statków powietrznych. W chwili obecnej w zawodzie technik mechanik lotniczy i technik awionik kształcimy 203 uczniów – komentuje Dyrektor ZSM w Rzeszowie – Mariusz Kapica.

Warszawska spółka współpracowała z rzeszowską szkołą od dawna, jednakże dopiero rok 2018 przyniósł obu podmiotom wiele wspólnych inicjatyw, z których skorzystali uczniowie klasy o profilu technik mechanik lotniczy oraz technik awionik. 30 października LOTAMS współorganizował targi pracy „Wystartuj z nami”, które odbywały się w ZSM w Rzeszowie. Wydarzenie było objęte patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego, a wśród organizatorów znaleźli: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie oraz Urząd Pracy. Na stoisku warszawskiej bazy technicznej uczniowie oraz przybyli goście mogli sprawdzić się w zakresie j. angielskiego technicznego oraz umiejętności kontrowania. Nie zabrakło konkursów z nagrodami oraz testów z wiedzy lotniczej, a także rozmów kwalifikacyjnych na poszczególne stanowiska. Ponadto, młodzi uczniowie ZSM wzięli udział w specjalistycznych warsztatach prowadzonych przez Marcina Kwietniaka – Dyrektora Biura Sprzedaży i Rozwoju Produktu. Niecały miesiąc później – 20 października- spółka powróciła do szkoły ze swoim projektem edukacyjnym „LOTAMS – Pracodawca z wyboru”. Przedstawiciele spółki spotkali się ze wszystkimi uczniami klas o profilu technik mechanik lotniczy oraz technik awionik, aby w trakcie prezentacji dowiedzieć się niemalże wszystkiego o pracy mechanika lotniczego i możliwościach, jakie spółka LOTAMS oferuje młodzieży po zakończeniu edukacji. Po owocnych, kilkugodzinnych spotkaniach z uczniami LOTAMS zaprosił do auli głównej szkoły rodziców, którym opowiedział
o rozwoju przemysłu lotniczego w Polsce i możliwościach pracy w największej w Polsce bazie technicznej.

Nawiązanie współpracy z ZSM w Rzeszowie jest wynikiem naszego planu strategicznego związanego z zakładanym rozwojem Spółki na kolejne kilkanaście lat. Decyzja ta wiąże się bezpośrednio z planami inwestycyjnymi spółki w rejonie podkarpackim. Do końca 2021 roku LOTAMS wybuduje bazę techniczną na lotnisku Rzeszów-Jasionka. W tej lokalizacji Spółka będzie realizowała zarówno obsługę bazową, jak
i liniową, mając do dyspozycji hangary dedykowane obsłudze szerokokadłubowych samolotów takich jak Boeing 787. W związku z perspektywicznymi planami rozwoju drugiej bazy technicznej LOTAMS
w Polsce, szacujemy, że do obsługi samolotów w rzeszowskim porcie konieczne będzie zatrudnienie nawet 1000 osób. Zakładamy, ze przyszłą kadrę techniczną będą w dużej mierze stanowili absolwenci okolicznych szkół i uczelni, którzy, dzięki ukończeniu kształcenia np. ZSM w Rzeszowie w profilu technik mechanik lotniczy lub technik awionik, będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami, których wymagamy od naszych pracowników –
dodaje Marcin Kwietniak – Dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju Produktu w LOTAMS.