Boeing

Profil

Spółki

LOT Aircraft Maintenance Services sp.  z o.o. jest indywidualnym dostawcą usług związanych z obsługą techniczną samolotów.

W ciągu wielu lat zdobyliśmy doświadczenie i wypracowaliśmy najwyższe standardy oferowanych przez nas produktów i usług.

Obsługujemy floty lotnictwa cywilnego oraz wykonujemy prace na rzecz agend rządowych. Każde zlecenie jest traktowane indywidualnie, wykonywane według ścisłych procedur, a każdy etap prac jest poddawany ścisłej kontroli.

    

    

Dostarczane przez nas produkty
i usługi cechują się rzetelnością, dokładnością i punktualnością, co czyni nas wiarygodnym partnerem na rynku MRO (Maintenance Repair & Overhaul).

W zakresie dbałości o jakość serwisu nieustannie podnosimy kwalifikacje naszych pracowników oraz wprowadzamy nowoczesne procedury i narzędzia. Dzięki temu jesteśmy w stanie oferować fachowe i terminowe realizacje zleceń.

Zatrudniamy wykwalifikowany, certyfikowany personel, który przechodzi cykliczne szkolenia.

    

    


Autoryzowane Centrum

Obsługowe Embraer

5 kwietnia 2012 roku została podpisana w Paryżu umowa pomiędzy LOT Aircraft Maintenance Services Sp. Z o.o. A EAI, Embraer Aviation International SAS w wyniku, której nasza Spółka uzyskała certyfikat EMBRAER AUTHORIZED SERVICE CENTER.

Rozpoczęcie współpracy z Embraer Aviation International SASw formule Autoryzowanego Centrum Obsługowego to dla LOTAMS szczególne wyróżnienie, ale i potwierdzenie jakości obsługi TAT (Turn Around Time), które w odbiorze tego producenta pozwalają dobrze rokować, co do perspektyw biznesowych LOTAMS na konkurencyjnym rynku obsługi regionalnych samolotów cywilnych.

Zarząd Spółki


  • Aleksandra Juda - Prezes Zarządu
  • Łukasz Siwiński - Członek Zarządu ds. Technicznych


Historia

Spółki

Historia LOTAMS jest ściśle związana z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Przez wiele lat, do momentu wydzielenia LOTAMS, jako samodzielnej Spółki, baza techniczna była częścią PLL LOT.

Początki naszej działalności sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku. Wydzielenie bazy technicznej z lotowskich struktur nastąpiło 13 lipca 2010 roku.

Od tego momentu baza, działając jako samodzielna spółka, stale poszukuje i wprowadza nowoczesne rozwiązania dla świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Obsługujemy samoloty w bardzo szerokim zakresie, dysponujemy odpowiednim przygotowaniem, infrastrukturą i wyposażeniem.


Polityka

środkowiskowa w LOTAMS

Aktualny skład Rady Nadzorczej LOTAMS

 

  •  Pan Piotr Paszko – Przewodniczący RN
  •  Pan Piotr Walisiewicz – Sekretarz RN
  •   Pan Adam Siekacz – Członek RN
  •  Pan Mateusz Tchórzewski - Członek RN
  •  Pani Aneta Fałek - Członek RN

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. ukonstytuował się nowy skład Rady Nadzorczej LOTAMS:

 

*       Pani Katarzyna Taczanowska-Wileńska – Przewodnicząca RN

*       Pan Jacek Ziębacz – Wiceprzewodniczący RN

*       Pan Piotr Walisiewicz – Sekretarz RN

*       Pan Adam Siekacz – Członek RN

*       Pan Piotr Paszko – Członek RN

Szczegółowe dane

Spółki

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. Z o.o. Z siedzibą główną mieszczącą się na 17 stycznia  45C, 02-146 Warszawa, Polska. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 13-ty Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000352848, NIP 522-294-67-95. LOT Aircraft Maintenance Services Sp. Z o.o. posiada kapitał zakładowy w kwocie 128 170 107 zł wypłacalny w całości.


Kontakt
Drukuj
Produkty i usługi
Warsztaty
Infrastruktura
Klienci i partnerzy
Certyfikaty
O nas
BIP