Boeing

 

 

 

Szanowni Państwo,

Rekrutacja do programu praktyk "Letnia Baza Adeptów Techniki" właśnie się zakończyła.

Bardzo dziękujemy za wszystkie wypełnione formularze - o wynikach rekrutacji powiadomimy Państwa niebawem.

 

Wybierz obszar, w którym chciałabyś / chciałbyś podjąć praktyki

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2018 roku 

 

 

Dział Współpracy z Klientami

Dział zapewnia sprawną współpracę z Klientami Spółki w procesie świadczenia im usług oraz z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz Spółki (maintenance subcontracting).

 

Praktyki w okresie: 01-31.07.2018, 01-31.08.2018, 01.07-31.08.2018 

Praktyki miesięczne, dwumiesięczne

Godziny pracy: 08:00 - 16:00 lub 09:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku

 

Wymagania

 • Ukończone 18 lat – warunek konieczny;
 • Uczeń, student kierunków technicznych lub ekonomicznych;
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanych treści;
 • Umiejętność analizy i syntezy treści;
 • Zaangażowanie;
 • Wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na cały okres praktyk. Koszt to około 10 zł.

 

Zakres obowiązków:

 • Dokonywanie analizy rynku lotniczego;
 • Przeprowadzanie research’u na potrzeby nawiązania nowych kontaktów handlowych.

 

Praktykant posiądzie wiedzę  w zakresie:

 • Ogólnej sytuacji, panującej w sektorze rynku lotniczego;
 • Wykorzystania informacji wtórnych, wspierających proces podejmowania decyzji w biznesie międzynarodowym.

 

Sekcja Napraw Strukturalnych

Sekcja zapewnia efektywną realizację napraw strukturalnych samolotów i ich wyposażenia, zgodnie z ustalonymi planami oraz przy zachowaniu wymaganych standardów jakości, poziomu bezpieczeństwa lotniczego i  niezawodności technicznej. 

 

Praktyki dwumiesięczne

Praktyki w okresie: 01.07.2018-31.08.2018

Godziny pracy:

6.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku / tryb 12h (pierwsza zmiana 12h 6:30-18:30 / druga zmiana 12h 18:00-6:00 / wolne / wolne)

 

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat – warunek konieczny;
 • Uczeń technikum lotniczego lub mechanicznego, student kierunków lotniczych lub mechanicznych, profilów ogólnych;
 • Obsługa narzędzi pneumatycznych, elektronarzędzi;
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym – nie jest to warunek bezwzględny;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego w stopniu podstawowym;
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • Dobra znajomość pakietu Office;
 • Wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na cały okres praktyk. Koszt to około 10 zł.

 

Zakres obowiązków:

Pomoc mechanikom podczas wykonywania czynności obsługowych:

 • Pomoc przy pracach warsztatowych na zasadzie trzeciej ręki;
 • Pomoc przy dorabianiu/naprawie/wymianie elementów na zasadzie trzeciej ręki;
 • Pomoc przy organizowaniu części i materiałów na zasadzie trzeciej ręki;
 • Pomoc przy przygotowywaniu stanowiska przed i po zakończonej pracy;
 • Inne proste prace mechaniczne w zależności od aktualnych umiejętności praktykanta;
 • Pomoc biurowa.

 

Praktykant posiądzie wiedzę  w zakresie:

 • Prac warsztatowych w obrębie warsztatów TTBR;
 • Zapoznanie się z materiałami wykorzystywanymi przy naprawach strukturalnych;
 • Wykonywanie prostych napraw;
 • Umiejętność wykonywania demontaży i montaży finalnych elementów lotniczych;
 • Zapoznanie się z podstawowymi normaliami używany w branży lotniczej.

Sekcja Dokumentacji Technicznej

Sekcja zarządza systemem pozyskiwania i dystrybucji dokumentacji obsługowej (maintenance data).

 

Praktyki miesięczne

Praktyki w okresie: 01-31.07.2018, 01-31.08.2018

Godziny pracy: 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku

 

Wymagania

 • Ukończone 18 lat – warunek konieczny;
 • Student – kierunek lotnictwo / mechanika / informatyka / zarządzanie lub inny;
 • Znajomość j. angielskiego - dobra;
 • Znajomość obsługi komputera, w tym znajomość MS Office;
 • Wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na cały okres praktyk. Koszt to około 10 zł.

 

Zakres obowiązków:

Udział w wykonywaniu prac z zakresu działalności Sekcji Dokumentacji:

 • Pozyskiwanie dokumentów;
 • Rejestracja dokumentów w wykorzystywanych bazach;
 • Dystrybucja dokumentów;
 • Prace związane z utrzymaniem archiwum dokumentacji.

 

Praktykant posiądzie wiedzę w zakresie:

 • Zaznajomienie się ze standardami dokumentacji poszczególnych producentów samolotów;
 • Zaznajomienie się ze standardami dokumentacji własnej różnych klientów;
 • Zaznajomienie się z metodami rejestracji i dystrybucji dokumentacji;
 • Możliwość pracy w wiodącej na rynku stacji obsługi technicznej samolotów komunikacyjnych (PART-145).

Dział Zarządzania Materiałowego

Dział zapewnia zasoby materiałowe niezbędne do efektywnej działalności Spółki.

 

Praktyki miesięczne lub dwumiesięczne

Praktyki w okresie: 01-31.07.2018, 01-31.08.2018 lub 01.07-31.08.2018

Godziny pracy: 8-16

 

Wymagania

 • Ukończone 18 lat – warunek konieczny;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Uczciwość, odpowiedzialność i samodzielność;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym;
 • Wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na cały okres praktyk. Koszt to około 10 zł.

 

Zakres obowiązków:

 • Obowiązki administracyjne np. przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów działowych;
 • Przygotowywanie wycen materiałów i części lotniczych;
 • Tworzenie zamówień zakupowych;
 • Uzupełnianie systemu w dane zakupowe;
 • Weryfikowanie dokumentów księgowych do zamówień zakupowych..

 

Praktykant posiądzie wiedzę w zakresie:

 • Procedur i procesów zakupowych obowiązujących w firmie lotniczej w tym analiza rynku dostawców i prowadzenie procesów wyboru dostawców;
 • Pozna fascynującą branżę lotniczą.

Sekcja Magazynów Lotniczych

Sekcja magazynów lotniczych zajmuję się przechowywaniem części i materiałów lotniczych, również w warunkach szczególnych. Do dyspozycji mamy magazyn chemiczny spełniający normy do przechowywania materiałów chemicznych, części elektronicznych, gumowych, jak również niebezpiecznych.

 

Praktyki miesięczne lub dwumiesięczne

Praktyki w okresie: 01-31.07.2018, 01-31.08.2018, 01.07.2018-31.08.2018.

Godziny pracy: 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku

 

Wymagania

 • Podstawowa znajomość pakietu MS Office,
 • Wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na cały okres praktyk. Koszt to około 10 zł.

 

Zakres obowiązków:

 • Podstawowe prace magazynowe;
 • Pomoc prz inwentaryzacji.

 

Praktykant posiądzie wiedzę w zakresie:

 • Podstaw zasady obrotu materiałów lotniczych;
 • Zasad magazynowania pod kątem zasad przechowywania w warunkach szczególnych;
 • Kontroli pod kątem przydatności do użycia;
 • Inwentaryzacji wewnętrznej na potrzeby spółki.

Sekcja Narzędzi i Wyposażenia Obsługowego

Sekcja zajmuje się wypożyczaniem narzędzi mechanikom, ewidencjonowaniem ich użycia w systemie Amos oraz przypisywaniem do samolotów i  prowadzonych na nich prac.

 

Praktyki miesięczne lub dwumiesięczne

Praktyki w okresie: 01-31.07.2018, 01-31.08.2018, 01.07.2018-31.08.2018.

Godziny pracy: 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku

 

Wymagania

 • Podstawowa znajomość pakietu MS Office,
 • Wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na cały okres praktyk. Koszt to około 10 zł.

 

Zakres obowiązków:

 • Katalogowanie narzędzi ręcznych;
 • Pomoc przy inwentaryzacji kroczącej i porządkowaniu stref w wypożyczalniach;
 • Skanowanie dokumentacji technicznej z archiwum wyposażenia hangarowego.

 

Praktykant posiądzie wiedzę w zakresie:

 • Wykorzystywanych narzędzi przez mechaników obsługowych;
 • Zasad działania wypożyczalni narzędzi i podstawowych mechanizmów w systemie;
 • Obiegu narzędzi w firmie obsługowej.

Sekcja Transportu

Sekcja zajmuję się transportem wewnętrznym LOTAMS.Do zadań sekcji należy dostarczanie komponentów z magazynów do/od  mechaników pracujących w hangarach oraz na płycie lotniska.

 

Praktyki miesięczne lub dwumiesięczne

Praktyki w okresie: 01-31.07.2018, 01-31.08.2018 lub 01.07-31.08.2018

Godziny pracy: 7-15

 

Wymagania

 • Prawo jazdy kat. B;
 • Wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na cały okres praktyk. Koszt to około 10 zł.

 

Zakres obowiązków:

 • Transport komponentów z/do magazynów;
 • Transport wybudowanych podzespołów do warsztatów.

 

Praktykant posiądzie wiedzę w zakresie:

 • Obiegu komponentów w LOTAMS;
 • Organizacji dostarczania części w firmie obsługowej LOTAMS.

 

Sekcja Estetyki

Warsztat zajmuje się estetyką wewnętrzną i zewnętrzną samolotów. W skład organizacji wchodzi warsztat wyposażenia wnętrz (tapicernia), warsztat foteli i lakiernia.

Praktyki dwumiesięczne

Praktyki w okresie: 01.07-31.08.2018

Godziny pracy: 6-14

 

Wymagania

 • Ukończone 18 lat – warunek konieczny; 
 • Uczeń technikum lotniczego lub mechanicznego, student kierunków lotniczych lub mechanicznych, profilów ogólnych;
 • Obsługa narzędzi pneumatycznych, elektronarzędzi;
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym – nie jest to warunek bezwzględny;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego w stopniu podstawowym;
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • Znajomość pakietu Office.

 

Zakres obowiązków:

 • Pomoc przy pracach warsztatowych na zasadzie trzeciej ręki;
 • Pomoc przy drobnych montażach/demontażach elementów na zasadzie trzeciej ręki;
 • Pomoc przy organizowaniu części i materiałów na zasadzie trzeciej ręki;
 • Pomoc przy przygotowywaniu stanowiska przed i po zakończonej pracy;
 • Inne proste prace warsztatowe w zależności od aktualnych umiejętności praktykanta;
 • Pomoc biurowa;

 

Praktykant posiądzie wiedzę w zakresie:

 • Ogólnej organizacji prac warsztatowych w obrębie warsztatów TTWE;
 • Zapoznanie się z materiałami wykorzystywanymi przy naprawach tapicerskich, naprawach foteli lotniczych oraz malowaniach części lotniczych;
 • Wykonywanie prostych napraw w zakresie odpowiedzialności poszczególnych warsztatów;
 • Umiejętność wykonywania demontaży i montaży drobnych elementów lotniczych;
 • Zapoznanie się z podstawowymi zasadami pracy w branży lotniczej.

 

Sekcja Obsługi Podzespołów – Koła lotnicze

Po demontażu poszczególnych cześci w samolocie - sekcja zajmuje się demontażem, weryfikacją i wymianą kół lotniczych. TTWC przeprowadza również testy kół (m.in. testy  ciśnienia).

 

Praktyki dwumiesięczne

Praktyki w okresie: 01.07.2018-31.08.2018.

Godziny pracy: 6:30-14:30 od poniedziałku do piątku

 

Wymagania

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i p.poż. na danym stanowisku pracy;
 • Zdyscyplinowanie;
 • Techniczne przygotowanie teoretyczne;
 • Wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na cały okres praktyk. Koszt to około 10 zł.

 

Zakres obowiązków:

 • Uczestnictwo pod nadzorem w pracach obsługowych wykonywanych na kołach lotniczych.

 

Praktykant posiądzie wiedzę w zakresie:

 • Demontażu, weryfikacji i montażu kół lotniczych z samolotów BOEING 737,787 i EMBRAER;
 • Wykonywania napraw lub modyfikacji kół zgodnie z zatwierdzonymi procedurami w oparciu o aktualną dokumentację techniczną.

Sekcja Obsługi Podzespołów – Zespoły hamulcowe

Po demontażu poszczególnych cześci w samolocie - sekcja zajmuje się demontażem, weryfikacją i wymianą zespołów hamulcowych. TTWC przeprowadza również testy (m.in. testy  tłoków hamulcowych).

 

Praktyki dwumiesięczne

Praktyki w okresie: 01.07.2018-31.08.2018.

Godziny pracy: 6:30-14:30 od poniedziałku do piątku

 

Wymagania

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i p.poż. na danym stanowisku pracy;
 • Zdyscyplinowanie;
 • Techniczne przygotowanie teoretyczne;
 • Wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na cały okres praktyk. Koszt to około 10 zł.

 

Zakres obowiązków:

 • Uczestnictwo pod nadzorem w pracach obsługowych wykonywanych na zespołach hamulcowych.

 

Praktykant posiądzie wiedzę w zakresie:

 • Demontażu, weryfikacji i montażu zespołów hamulcowych z samolotów BOEING 737,787 i EMBRAER;
 • Wykonywania napraw lub modyfikacji zespołów hamulcowych zgodnie z zatwierdzonymi procedurami w oparciu o aktualną dokumentację techniczną.

Zespół Marketingu i Relacji Publicznych

Dział zajmuje się komunikacją wewnętrzną oraz zewnętrzną. Dba o to, aby tworzyć spółce dobry PR.

 

Praktyki miesięczne lub dwumiesięczne

Praktyki w okresie: 01-31.07.2018, 01-31.08.2018, 01.07-31.08.2018.

Godziny pracy: 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku

 

Wymagania

 • Bardzo pobra znajomość pakietu MS Office;
 • Bardzo dobra znajomość j.angielskiego;
 • Umiejętność pisania krótkich tekstów;
 • Mile widziane zainteresowanie lotnictwem;
 • Wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na cały okres praktyk. Koszt to około 10 zł.

 

Zakres obowiązków:

 • Katalogowanie zdjęć;
 • Tworzenie krótkich tekstów;
 • Pomoc w bieżących obowiązkach Zespołu Marketingu i Relacji Publicznych;
 • Wsparcie w prowadzeniu kanałów social mediowych.

 

Praktykant posiądzie wiedzę w zakresie:

 • Funkcjonowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w spółce LOTAMS;
 • Prowadzenia social mediów;
 • Orgzanizacji pracy w Zespole Marketingu i Relacji Publicznych.

Dział Obsługi Korporacyjnej

Dział zajmuje się kompleksową obsługą organów korporacyjnych Spółki w zakresie ich działalności zgodnie z poszczególnymi wymaganiami.

 

Praktyki miesięczne lub dwumiesięczne

Praktyki w okresie: 01-31.07.2018, 01-31.08.2018, 01.07-31.08.2018.

Godziny pracy: 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku

 

Wymagania

 • Bardzo pobra znajomość pakietu MS Office;
 • Bardzo dobra znajomość j.angielskiego;
 • Umiejętność pisania krótkich tekstów;
 • Wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na cały okres praktyk. Koszt to około 10 zł.

 

Zakres obowiązków:

 • Archiwizowanie umów;
 • Tworzenie krótkich tekstów, sporządzanie pism;
 • Pomoc w bieżących obowiązkach działu;

 

Praktykant posiądzie wiedzę w zakresie:

 • Obsługi organów korporacyjnych duzej spółki, jaką jest LOTAMS.


Produkty i usługi
Warsztaty
Infrastruktura
Klienci i partnerzy
Certyfikaty
O nas
BIP