Boeing

Oferty pracy

                                                     

 

Dołącz do naszego zespołu jako:


Jeśli w ofertach pracy
nie znalazło się stanowisko
odpowiadające Pana/Pani
kwalifikacjom i doświadczeniu
zapraszamy do złożenia
swojego CV wraz z klauzulą
o ochronie danych osobowych
w naszej bazie poprzez maila:

rekrutacja@lotams.com

Programista/-ka

Nr ref: TI Program/07/2017

Lokalizacja: Warszawa

Główne zadania:

 • Administracja aplikacją TETA Constellation (Logistyka, FK, Obieg dokumentów):
  • instalacja nowych wersji i aktualizacji systemu,
  • projektowanie i tworzenie raportów,
  • tworzenie procedur i konfiguracja workflow w  systemie,
  • tworzenie/modyfikacja interfejsów wymiany danych,
  • wdrażanie nowych funkcjonalności aplikacji,
  • współpraca z konsultantami dostawcy systemu TETA,
  • administracja użytkownikami aplikacji.
 • Projektowanie i programowania raportów i rozszerzeń do systemów IT;
 • Projektowanie aplikacji dla środowiska Windows;
 • Projektowanie i programowanie aplikacji na urządzenia mobilne
 • Projektowanie i programowanie platformy wspomagającej wewnętrzny proces komunikacji w Spółce
 • Dbanie o bezpieczeństwo sieci i systemów IT;
 • Udział we wdrożeniach nowych rozwiązań informatycznych spółki;
 • Prowadzenie dokumentacji wykonywanych działań;
 • Rozwiązywanie incydentów i problemów związanych z działaniem powierzonych systemów informatycznych;

Wymagania:

 • Technologie, języki i środowiska:
  • platforma .NET 4/4.5 (WPF, ASP.NET, WCF),
  • C#, Visual Basic, Visual Basic for Applications, HTML5, SQL,
  • XML (XML Schema, XSLT), Web Services,
  • środowisko Visual Studio,
 • Ogólna znajomość środowisk Windows i Linux;
 • Ogólna znajomość baz danych:
  • MS SQL, Sybase, Oracle
 • Wykształcenie wyższe (lub średnie) techniczne, preferowany profil informatyczny;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym.
  Pożądana dobra znajomość angielskiego pozwalająca czytać dokumentację, prowadzić korespondencję
 • Samodzielność, inicjatywa i dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnie;
 • Skuteczna realizacja postawionych celów oraz umiejętność aktywnego poszukiwania rozwiązań;
 • dyspozycyjność, odporność na stres.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Stałe wynagrodzenie oraz premia uzależniona od osiąganych wyników,
 • Pakiet socjalny.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko) za pomocą przycisku APLIKUJ znajdującego się na dole ogłoszenia.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”

Aplikuj

Audytor Wewnętrzny

Nr ref: TZZD/06/2017

Lokalizacja: Warszawa

Główne zadania:

 1. Opracowanie zbioru zasad i procedur audytu wewnętrznego.
 2. Przygotowanie i przeprowadzanie zadań audytowych, zawierających m.in. elementy takie jak:

-        planowanie audytu i ocena ryzyka,

-        audytowanie/badanie/ocena,

-        komunikowanie wyników/sprawozdawczość,

-        późniejsze czynności sprawdzające/ocena wykonania zaleceń audytu.

 1. Organizacja pracy własnej w tym prawidłowe, rzetelne, sprawne i terminowe wykonywanie zadań obejmujących:

-        sporządzanie strategicznego (długoterminowego) planu audytu na podstawie wyników analizy ryzyka obejmującego wszystkie obszary działania Spółki,

-        przygotowywanie, w porozumieniu z Zarządem, rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie przeprowadzonej analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Spółki, 

-        przeprowadzanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania  Spółki oraz składanie wniosków w tym zakresie Zarządowi Spółki;

-        przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych w komórkach organizacyjnych Spółki,

-        sporządzanie i przekazywanie sprawozdań z audytów wewnętrznych zleconych zgodnie z założeniami lub programem przekazanym przez zlecającego audyt,

-        formułowanie i przedstawienie w sprawozdaniach z wykonanych zadań, zaleceń mających na celu doprowadzenie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Spółki oraz działań przez nich podejmowanych do zgodności z przepisami praw i regulacjami oraz z przyjętymi celami i zadaniami Spółki;

-        formułowanie i przedstawienie w sprawozdaniach z czynności doradczych, uwag i wniosków mających na celu doprowadzenie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Spółki oraz działań przez nich podejmowanych do zgodności z przepisami prawa i regulacjami oraz z przyjętymi celami i zadaniami Spółki;

-        przeprowadzanie według potrzeb, czynności sprawdzających  realizację oraz wdrożenie wniosków i zaleceń, przedstawionych w sprawozdaniach
z przeprowadzonych audytów wewnętrznych;

-        przedstawianie Zarządowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku oraz w każdym czasie, na jego wniosek, informacji o przeprowadzonych audytach wewnętrznych;

-        prowadzenie stałych i bieżących akt audytu.

 

Wymagania konieczne:

 

-          Wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomii/finansów, prawa, zarządzania, administracji.

-          Uprawnienia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego.

-          Co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe,

-          Doświadczenie zawodowe na stanowisku audytora wewnętrznego.

-          Dogłębna wiedza na temat praktyk i zasad audytu wewnętrznego, włączając w to standardy II A.

-          Znajomość aktów prawnych mających zastosowanie w Spółce.

-          Umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań.

-          Umiejętność analitycznego myślenia i  formułowania wniosków.

-          Duża odporność na stres.

-          Dobre umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i umiejętność prezentacji.

-          Silne zdolności przywódcze, menedżerskie i administracyjne.

-          Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel i PowerPoint).

 

Dodatkowym atutem będzie:

-          Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

-          Ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe rozwijające umiejętności menedżera.

-          Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Oferujemy:

-          Umowa o pracę.

-          Wynagrodzenie podstawowe oraz atrakcyjny system premiowy.

-          Pakiet socjalny.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko) za pomocą przycisku APLIKUJ znajdującego się na dole ogłoszenia.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”

Aplikuj

Mechanik lotniczy

Lokalizacja: Warszawa

 • Mechanik lotniczy licencjonowany B1 lub B2 - nr ref. MB1/B2/16
 • Mechanik lotniczy nielicencjonowany - nr ref. MN/16

 

Wymagania:

 • Na stanowisko mechanika licencjonowanego mile widziane doświadczenie w obsłudze samolotów: B737-Classic i –NG, EMB 170/190,
 • Wykształcenie minimum średnie techniczne lotnicze,
 • Dodatkowym atutem będzie dobra znajomość technicznego języka angielskiego (czytanie dokumentacji i instrukcji).

 

Oferujemy:

 • Elastyczne formy zatrudnienia,
 • Pracę w firmie o wieloletniej tradycji w branży lotniczej,
 • Szkolenia na typy samolotów, zdobywanie doświadczenia w zawodzie mechanika,
 • Konkurencyjne warunki zatrudnienia.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko oraz numer referencyjny) za pomocą przycisku APLIKUJ znajdującego się na dole ogłoszenia.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”

Aplikuj

Planista/-ka

Nr ref: TTB/08/2017

Lokalizacja: Warszawa

Główne zadania:

 • Realizacja i zarządzanie projektami (obsługa ciężka samolotów EM170/190 B737 ATR oraz B787) zgodnie z założeniami i strategią Spółki;
 • Planowanie, przypisywanie zadań projektowych oraz monitorowanie działań, w tym zapewnienie sprawnej komunikacji wewnątrz Spółki;
 • Wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność współpracy z działami wspierającymi produkcję;
 • Cykliczne raportowanie postępów w realizacji projektów do klientów oraz prezentacja wyników prac zespołu.

 

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży MRO;
 • Wykształcenie wyższe (preferowane: techniczne, lotnicze);
 • Mile widziane ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe rozwijające umiejętności zarządzania;
 • Doświadczenie w obsłudze ciężkiej samolotów linowych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne, umiejętność pracy pod presją czasu oraz sprawnego zarządzania przydzieloną do zadania grupą ludzi;
 • Biegła znajomość programów z MS Word i Excel (konieczność sporządzania podsumowań, tabel i wykresów z postępów prac);
 • Dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Stałe wynagrodzenie oraz premia uzależniona od osiąganych wyników,
 • Pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko) za pomocą przycisku APLIKUJ znajdującego się na dole ogłoszenia.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”

Aplikuj

Mechanik Wsparcia (Blacharz)

Nr ref: TTBR_blach/07/2017

Lokalizacja: Warszawa

Główne zadania:

 • Wykonywanie napraw i modyfikacji części lotniczych wykonanych z materiałów kompozytowych.

 

Wymagania:


 • Wykształcenie średnie techniczne, preferowane średnie techniczne lotnicze,
 • Min. dwa lata pracy przy pracach z wykorzystaniem materiałów kompozytowych,
 • Mile widziana znajomość struktur materiałów kompozytowych,
 • Podstawowe umiejętności posługiwania się narzędziami pneumatycznymi (szlifierka, wiertarka),
 • Zdolności manualne,
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zaangażowanie i dyspozycyjność,
 • Gotowość podjęcia pracy w systemie zmianowym, w tym 12-to godzinnym,
 • Obsługa Pakietu Office.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Stałe wynagrodzenie oraz premia uzależniona od osiąganych wyników,
 • Pakiet socjalny.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko) za pomocą przycisku APLIKUJ znajdującego się na dole ogłoszenia.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”

Aplikuj

Specjalista ds. Zakupów

Nr ref: TLZO/07/2017 (umowa na zastępstwo)

Lokalizacja: Warszawa

Główne zadania:

 • Analiza rynku dostawców;
 • Prowadzenie procesów wyboru dostawców, w tym negocjacje umów;
 • Bieżąca współpraca z dostawcami materiałów i usług, w tym składanie zamówień;
 • Ocena jakości pracy dostawców.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne;
 • Doświadczenie w pracy zakupowca;
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Uczciwość, odpowiedzialność i samodzielność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność;
 • Znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się branży;
 • Stabilne warunki zatrudnienia - umowa na zastępstwo;
 • Duże zniżki na bilety lotnicze;
 • Pakiet socjalny.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ znajdującego się na dole ogłoszenia. Prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

 

 

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”

Aplikuj

Junior Purchasing Specialist

Ref: TLMZ/07/2017

Lokalizacja: Warsaw

Main responsibilities:

• Supplier market analysis;

• Running supplier selection processes, including contract negotiations;

• Ongoing co-operation with suppliers of materials and services, including placing orders;

• Quality assessment of suppliers.

 

Requirements:

• Higher technical or economic education;

Very good command of English, both spoken and written (daily contacts with suppliers from all over the world);

• Good knowledge of MS Office;

• Ability of analytical thinking;

• Ability to work in a team;

• Ability to conduct business negotiations;

• Honesty, responsibility and self-reliance.

 

We offer:

• Stable employment conditions - employment contract;

• Social package;

• Possibility to get to know the fascinating aviation industry;

• Interesting work in a changing organisation.

 

If you are interested in our offer, please send us a CV (the file should include your name in the subject) using the APPLY button below the advertisement.

 

We kindly inform you that we will respond only to the selected offers.

 

Please remember to include in your CV the following clause:

I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended.

 

Aplikuj

Mechanik lotniczy

Nr ref: TTLL/05/2017

Lokalizacja: Warszawa

Główne zadania:

 • Obsługa techniczna statków powietrznych,
 • Współpraca z personelem innych  jednostek organizacyjnych w celu usprawniania, obsługi technicznej statków powietrznych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne (preferowane lotnicze),
 • Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresujących pod presją czasu,
 • Dobra znajomość technicznego języka angielskiego (czytanie dokumentacji technicznej i instrukcji),
 • Umiejętność czytania schematów oraz interpretacji dokumentacji technicznej (w tym SRM),
 • Wysoka motywacja do pracy,
 • Odpowiedzialności, skrupulatności, bardzo dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie prawa jazdy min. kat. B,
 • Dodatkowym atutem będzie:
  • posiadanie licencji mechanika lotniczego (dotyczy stanowiska Mechanika Lotniczego),
  • doświadczenie w branży lotniczej,
  • gotowość do wyjazdów „AOG”.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Stałe wynagrodzenie oraz premia uzależniona od osiąganych wyników,
 • Pakiet socjalny.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko) za pomocą przycisku APLIKUJ znajdującego się na dole ogłoszenia.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”

Aplikuj

Specjalista ds. PR

Nr ref: TSMR/07/2017

Lokalizacja: Warszawa

Główne zadania:

 • Tworzenie i redagowanie tekstów;
 • Kontakty z dziennikarzami;
 • Nawiązywanie oraz koordynowanie współpracy z partnerami zewnętrznymi;
 • Organizacja i prowadzenie eventów;
 • Monitoring mediów, przygotowywanie raportów i analiz;
 • Wspieranie obecności firmy w mediach społecznościowych;
 • Nadzór nad wyglądem oraz aktualizacja treści na stronie internetowej LOTAMS.

 

Wymagania:

 • Doświadczenie w zakresie monitoringu mediów, PR i social media;
 • Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów;
 • Dobra organizacja pracy, samodzielne prowadzenie projektów i wielozadaniowość;
 • Kreatywność i lekkie pióro;
 • Mile widziana znajomość branży lotniczej lub zbrojeniowej;
 • Mile widziana znajomość programów graficznych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się branży;
 • Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę;
 • Duże zniżki na bilety lotnicze;
 • Pakiet socjalny.

 

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ znajdującego się na dole ogłoszenia. Prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”

Aplikuj

Starszy Specjalista ds. Wdrażania Projektów

Lokalizacja: Warszawa

Główne zadania:

 

 • Realizacja i zarządzanie projektami zgodnie z założeniami i strategią Firmy LOT AMS;
 • Zarządzanie podległym zespołem – planowanie, przypisywanie zadań projektowych oraz monitorowanie działań, w tym zapewnienie sprawnej komunikacji wewnątrz zespołu projektowego;
 • Wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność projektów oraz maksymalizację wyników, w tym sporządzanie rekomendacji strategicznych opcji w realizacji projektów;
 • Cykliczne raportowanie postępów w realizacji projektów oraz prezentacja wyników prac zespołu;
 • Zarządzanie kalendarzem projektów, terminami realizacji i ryzykiem opóźnień poszczególnych zadań;

 

Wymagania:

 

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju, prowadzeniu projektów oraz analizowaniu business case’ów i modeli finansowych;
 • Wyższe wykształcenie kierunkowe – preferowane kierunki to ekonomia, zarządzanie, finanse;
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne, umiejętność pracy pod presją czasu oraz sprawnego zarządzania zespołem;
 • Umiejętność sporządzania podsumowań, tabel i wykresów - biegła znajomość programów z pakietu Ms Office – w szczególności MS Word i Excel;
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne i wysokie standardy pracy - terminowość, dokładność, samodzielność, rzetelność, nastawienie na osiąganie założonych celów;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Znajomość branży lotniczej – zainteresowanie lub znajomość zawodowa. 

 

Oferujemy:

 

 • Bardzo ciekawą i  pełną wyzwań pracę przy projekcie czasowym z możliwością podjęcia stałej współpracy,
 • Możliwości rozwoju w dynamicznie rozwijającej się branży,
 • Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę,
 • Pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko) za pomocą przycisku APLIKUJ znajdującego się na dole ogłoszenia.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”

Aplikuj

Key Account Manager B2B / Specjalista ds. Obsługi Kluczowych Kontraktów

TSC/10/16

Lokalizacja: Warszawa

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. Z o.o.

Jesteśmy największą firmą w Polsce zapewniającą obsługę techniczną samolotów pasażerskich. Zajmujemy się obsługą liniową, bazową, warsztatową oraz komponentów samolotów. W naszej bazie technicznej na lotnisku Chopina w Warszawie, zatrudniamy blisko ośmiuset pracowników, którzy w ciągu roku przeprowadzają kilkadziesiąt tysięcy przeglądów liniowych oraz setki bazowych, a także dziesiątki tysięcy zadań obsługowych. Wykonujemy serwis i obsługę techniczną samolotów: Boeing, Airbus, Embraer, ATR, Bombardier. Naszą wysoką jakość potwierdzają powracający klienci – największe linie lotnicze na świecie oraz otrzymany certyfikat Autoryzowanego Centrum Obsługowego Embraer.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Key Account Manager B2B / Specjalista ds. Obsługi Kluczowych Kontraktów

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref: TSC/10/16

 

Główne zadania:

 • Bieżąca współpraca z pracownikami naszych kluczowych Klientów – linii lotniczych w ramach obowiązujących umów obsługowych;
 • Bieżące utrzymywanie i budowanie relacji z Klientami B2B;
 • Monitorowanie przebiegu projektów obsługi ciężkiej samolotów oraz komunikowanie naszym Klientom postępów prac;
 • Kontrola przestrzegania terminów przez działy realizacji, weryfikacja zafakturowanych kwot;
 • Obsługa oraz aktualizacja procedur i zapisów umów związanych z obsługą Klienta.

 

Wymagania:

 • Podejmowanie odpowiedzialności za realizowane działania;
 • Yes I can attitude;
 • Nastawienie na rozwój i uczenie się;
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne i wysokie standardy pracy - terminowość, dokładność oraz asertywność;
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane na kierunku lotnictwo lub pokrewnym);
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – konieczność codziennych kontaktów z obcokrajowcami;
 • Mile widziany dłuższy pobyt za granicą (praca lub studia);
 • Wysoka motywacja do pracy w branży lotniczej.

 

Oferujemy:

 • Bardzo ciekawą i  pełną wyzwań pracę,
 • Możliwości rozwoju w dynamicznie rozwijającej się branży,
 • Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę,
 • Pakiet socjalny.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko) za pomocą przycisku APLIKUJ znajdującego się na dole ogłoszenia.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”

Aplikuj

Specjalista ds. Wywiadów i Badań

Nr ref: TSC-badania/04/2017

Lokalizacja: Warszawa

Główne zadania:

 

 • Prowadzenie wewnętrznego projektu w zakresie budowy strategii na potrzeby firmy LOTAMS (wywiady z kluczowymi pracownikami);
 • Nadzór i koordynacja prac związanych z projektem;
 • Opracowywanie raportów końcowych wraz z wnioskami i rekomendacjami;
 • Prezentacja wyników badań;

 

 

Wymagania:

 • Doświadczenie w prowadzeniu wywiadów i/lub badań marketingowych (np. grupy fokusowe, pogłębione wywiady B2B);
 • Umiejętność sporządzania podsumowań, schematów, tabel i wykresów - biegła znajomość programów z pakietu Ms Office;
 • Zdolności komunikacyjne oraz organizacyjne - umiejętność pracy w zespole, dokładność, terminowość, odpowiedzialność;
 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowane kierunki: psychologia, socjologia, badania marketingowe);

 

Oferujemy:

 

 • Współpracę w  ramach 3 miesięcznego projektu z możliwością stałego zatrudnienia,
 • Bardzo ciekawą i  pełną wyzwań pracę,
 • Możliwości rozwoju w dynamicznie rozwijającej się branży,
 • Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę,
 • Pakiet socjalny.

 

 

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko) za pomocą przycisku APLIKUJ znajdującego się na dole ogłoszenia.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Z  2002 roku nr 101 poz. 926 ze zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”

Aplikuj

Młodszy Specjalista ds. Analizy Rynku

Nr ref: TSC-analiza /04/2017

Lokalizacja: Warszawa

Główne zadania:

 

 • Aktywne poszukiwanie informacji niezbędnych do realizacji projektu budowy strategii firmy – desk research;
 • Przygotowanie zestawień i podsumowania zebranych informacji;
 • Współpraca z innymi działami w zakresie zebranych informacji;

 

Wymagania:

 

 • Umiejętność wyszukiwania oraz selekcji informacji z dostępnych źródeł – głównie Internetu;
 • Umiejętność sporządzania podsumowań, tabel i wykresów - biegła znajomość programów z pakietu Ms Office – w szczególności MS Word i  Excel;
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne i wysokie standardy pracy - terminowość, dokładność, samodzielność, rzetelność;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – konieczność analizowania materiałów w języku angielskim;
 • Znajomość branży lotniczej – zainteresowanie lub znajomość zawodowa.

 

Oferujemy:

 • Współpracę w  ramach 3 miesięcznego projektu z możliwością stałego zatrudnienia,
 • Bardzo ciekawą i  pełną wyzwań pracę,
 • Możliwości rozwoju w dynamicznie rozwijającej się branży,
 • Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę,
 • Pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko) za pomocą przycisku APLIKUJ znajdującego się na dole ogłoszenia.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Z  2002 roku nr 101 poz. 926 ze zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”

Aplikuj

Mechanik Wsparcia (Blacharz)

Nr ref: TTZA_blach/02/2017

Lokalizacja: Warszawa

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. Z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów pasażerskich oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraer. 

 

Główne zadania:

 • Wykonywanie napraw i modyfikacji części lotniczych wykonanych z materiałów metalowych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne, preferowane średnie techniczne lotnicze,
 • Min. dwa lata pracy przy pracach blacharskich,
 • Mile widziana znajomość kształtowania i obróbki blach,
 • Mile widziana znajomość obróbki cieplnej metali,
 • Bierna znajomość j. angielskiego (czytanie dokumentacji technicznej) będzie dodatkowych atutem,
 • Podstawowe umiejętności posługiwania się narzędziami pneumatycznymi (szlifierka, wiertarka, nitownice),
 • Zdolności manualne,
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zaangażowanie i dyspozycyjność,
 • Gotowość podjęcia pracy w systemie zmianowym,
 • Obsługa Pakietu Office.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Stałe wynagrodzenie oraz premia uzależniona od osiąganych wyników,
 • Pakiet socjalny.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko) za pomocą przycisku APLIKUJ znajdującego się na dole ogłoszenia.

 Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji (zgodnie z ustawą 

Aplikuj

Inżynier Systemów Komputerowych

Nr ref: TI/03/2017

Lokalizacja: Warszawa

Główne zadania:

 

 • Administracja oraz zapewnianie sprawnego działania sieci LAN/WAN/SAN;
 • Administracja systemami wykonywania kopii bezpieczeństwa;
 • Administracja systemem pocztowym;
 • Administracja systemami nadzoru bezpieczeństwa sieci;
 • Utrzymanie wysokiej dostępności, wydajności i odpowiedniej pojemności systemów informatycznych;
 • Dbanie o bezpieczeństwo sieci i systemów IT;
 • Udział we wdrożeniach nowych rozwiązań informatycznych spółki;
 • Prowadzenie dokumentacji infrastruktury sprzętowej, sieciowej i serwerowej;
 • Rozwiązywanie incydentów i problemów związanych z działaniem powierzonych systemów informatycznych;
 • Współpraca z dostawcami w zakresie administrowanych systemów.

Wymagania:

 

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany profil informatyczny;
 • Bardzo dobra znajomości zagadnień sieciowych LAN/WAN/SAN;
 • Bardzo dobra znajomości zagadnień związanych z  bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych;
 • Bardzo dobra znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych;
 • Bardzo dobra znajomość systemów tworzenia kopii zapasowych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Samodzielność, inicjatywa i dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Skuteczna realizacja postawionych celów oraz umiejętność aktywnego poszukiwania rozwiązań.

Oferujemy:

 

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Stałe wynagrodzenie oraz premia uzależniona od osiąganych wyników;
 • Pakiet socjalny.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko) za pomocą przycisku APLIKUJ znajdującego się na dole ogłoszenia.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”

Aplikuj
Kontakt
Drukuj
Produkty i usługi
Warsztaty
Infrastruktura
Klienci i partnerzy
Certyfikaty
O nas
BIP