Boeing

Kariera

Proces rekrutacji

LOTAMS zatrudnia około 800 pracowników. Szczególny rodzaj wykonywanych przez Spółkę usług pociąga za sobą konieczność odpowiedniego naboru kompetentnej kadry. 

Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowany personel, świadomy powagi wykonywanych przez nich obowiązków. 

Proces rekrutacji jest pierwszym etapem doboru fachowców, których praca leży u podstaw budowania wielowarstwowych przedsięwzięć z zakresu specjalizacji branżowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój poprzez szkolenia

Źródłem sukcesu są nasi Pracownicy. To dzięki dobrze wykonywanej przez nich pracy firma ma możliwość rozwoju i zdobywania nowych kontrahentów.

Dlatego też nasi Pracownicy mają możliwość uczestniczenia w różnego typu szkoleniach pogłębiających ich wiedz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty i usługi
Warsztaty
Infrastruktura
Klienci i partnerzy
Certyfikaty
O nas
BIP